שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

למידה מספריו של הרב שטיינזלץ (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

א. מחרימים ספר אחד ולא כל הספרים

ישנן לפעמים אזהרות שאני לא יודע מה לעשות איתן. אומרים שהוא כתב כמה ספרים עם ביטויים לא כל כך טובים, ובגלל הספרים האלה החרימו את כל הספרים שלו. אבל אין דין כזה שאם מחרימים ספר אחד של מחבר, אז ישר מחרימים גם את כל הספרים האחרים שלו. אין בהחרמות דין גלגול, זה לא שייך. אם יש ספר אחד שהוא לא טוב, אז שיחרימו את הספר הזה וזהו.

ב. זכות הגמרא שלו

אם יש ספרים אחרים שהם טובים, כמו הגמרות של הרב שטיינזלץ, למה שלא אוכל ללמוד בהם? בזכות הגמרות הללו שמקלות על הלומדים, הרבה מאוד אנשים לומדים גמרא, ובלעדיהם הם לא היו לומדים. אמנם יש למדנים גדולים שזה לא לפי כבודם להסתכל בספרים הללו, אבל זה סתם שטויות, יש גם תלמידי חכמים גדולים שמשתמשים בהם. אלו ספרים טובים מאוד שעשו חסד גדול לעם ישראל והרבה טובה ללימוד התורה בעם ישראל.

אלא שיש שאמרו שצריך להחרים כל מה שהוא כתב, אפילו את דברים הטובים, כי אם מישהו ילמד את הדברים הטובים, אולי מזה הוא ימשך ללמד גם את הדברים הרעים. יש באמת מצבים כאלה שכך צריך לנהוג. כך למשל יש דין בספר תורה שכתבו מין שיישרף כדי שלא יהיה זכר למין. אבל בוודאי שזו לא המציאות במקרה שלנו, פה מדובר על אדם תלמיד חכם, ירא שמים, אלא שיש כמה קושיות על ספר שהוא כתב.

ג. החרם על מורה נבוכים

כשחכמי אשכנז עשו מלחמת חורמה נגד ספר מורה נבוכים, וטענו שהספר הוא לא טוב, מזיק, מקלקל, ועוד אלף טענות, ובכל זאת, לא שמענו שהחרימו את ספר "משנה תורה", למרות הקושיות הגדולות שהיו להם על ספר מורה נבוכים. מותר לחלוק על הרמב"ם, אבל לא כל מחלוקת אומרת שהשני הוא, ח"ו, אפיקורס. אין דין כזה שכל מי שלא דומה לי הוא אוטומטית אפיקורוס.

ובודאי שהרב שטיינזלץ לא אפיקורוס. וכי במשך כל השנים הוא לא היה אפיקורוס, וקראו את כל הספרים שלו ופתאום למפרע הוא אפיקורוס?!

ד. קושיות על פירושו על הגמרא

אמנם, הרב שטיינזלץ התחיל בביטויים קשים כבר בפירוש על הגמרא. כבר שם לפעמים, יש איזה ביטוי קשה, שהיה ראוי להיאמר בצורה אחרת. במיוחד כשזה מודפס בתוך הש"ס. מי שמדפיס בתוך גיליון הש"ס צריך אחריות גדולה מאוד.

במקום אחד הוא כותב שרבי שמעון בר יוחאי היה קפדן. איך הוא מעיז לומר דבר כזה? אלא שהוא תרץ שזה מובא מדברי התוספות, וזה נכון. אבל גם על התוספות עצמם כבר הקשו ודנו בספרים שונים, איך התוספות העיזו לומר דבר כזה. אבל אנחנו לא יכולים לרדת לעומק מחשבת התוספות והשיקולים שלהם בהבאת הדברים. ובאמת ענו המחרימים: לתוספות - מותר, לך - אסור. יש בזה משהו. כמו שהדרך שבה הראב"ד מדבר על הרמב"ם, לא אומר שגם לנו מותר לדבר כך על הרמב"ם.

ה. הספרים השנויים במחלוקת

עצם הספרים שעליהם יש קושיות הם ספרים על תנ"ך. אומרים שהוא הציג את הענקים שבתנ"ך בתור אנושיים. זו מן הקטנה של גדולי ישראל. הוא כתב ששלמה המלך הוא חכם מופשט, והתחתן עם הרבה נשים, וזו לא דוגמה טובה לעם.

באמת אפשר לומר שאנחנו לא מסכימים עם הדרך שבה הוא מדבר על גדולי העולם שבתנ"ך. צריך פחד וחדרת קודש כלפיהם. כשמדברים על שלמה המלך, צריך להזכיר שהגמרא אומרת לפי מאן דאמר אחד ששלמה המלך היה כמו משה רבנו בגדלותו. צריך פחד וחרדה.

באמת אפשר להקשות קושיות על דבריו, אבל זה לא מה אומר שיש לו גדר של אפיקורס. יש שבעים פנים לתורה. אפשר לא להסכים. ובאמת, אנחנו לא מסכימים. אנחנו חושבים שלא טוב לכתוב כך, שזה לא נכון, שזה מזיק, אבל זה עדיין לא עושה אותו אפיקורוס.

כמו זה שרבי אברהם אבן עזרא אומר הרבה פעמים דברים מאוד קשים על פירושי חז"ל, לא עושה אותו אפיקורוס. זה פשוט לא סגנון טוב. וממילא, אפשר לבקש לא לקרוא את הספר שהוא כתב על גדולי עולם שבתנ"ך, אבל מה זה קשור לספרים אחרים?

ה. החרם על הרב קורמן

פעם עשו חרם על ספר אחד של הרב אברהם קורמן. בהתחלה הוא כתב ספר אחד שלומדים בכל בתי הספר, "מבוא לתורה שבכתב ושבעל פה", ספר יפה מאוד. אחר כך הוא כתב כמה ספרים, ויצא פסק דין של העדה החרדית, שהם מצאו בהם ביטויים שלא מתאימים. בהתחלה הרב נבנצל אמר לזרוק את כל הספרים שלו מישיבת הכותל, אחר כך אמר לא לזרוק אלא לתקן. חבל, היינו אוספים...

ו. ברור ההלכה

לכל הסיפור יש ריח של מלחמה, ריח חריף.

אמר הרב שטיינזלץ, אתם צודקים, אני חוטא ופושע, אשמתי, בגדתי, גזלתי, וכו'.

אחד שעובד אצלם, אמר שהרב אמר את כל זה בשביל השלום. הוא לא מאמין למילה אחת ממה שהוא אמר. הוא חושב שמה שכתב בסדר, אבל הוא לא רוצה מלחמות, אז הוא הודה וביקש סליחה. כל זה הוא עשה בשביל השלום, לא בגלל שהוא חושב שזה לא בסדר. אז אנחנו לומדים עוד סיבה לא להחרים ספרים, כי על ידי זה אי אפשר להביא אור על ההלכה.זה מונע דיון שיביא לברור ההלכה וגורם לכל צד להתקבע בעמדתו.

==


==