שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

למה יהודה המכבי שחרר לוחמים?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

למה יהודה מכבי שחרר לוחמים?

תופעה מוזרה: יהודה המכבי שלח הביתה כל מי שנשא אישה, בנה בית ונטע כרם. זאת עושים רק במלחמת רשות, אבל במלחמת מצווה - חתן יוצא מחדרו וכלה מחופתה!

יש שתירצו: יהודה לא היה מלך ולא הייתה לו סמכות לגייס. אך אם לא הייתה לו סמכות לגייס, איך הוא גייס אחרים? הוא היה צריך לשלוח את כולם הביתה! אך האמת היא שיהודה לא גייס אף אחד בכח. כולם באו בהתנדבות.

יש שתירצו שזאת לא הייתה מלחמת מצווה אלא התקוממות מקומית (הג"ר שלמה גורן במאמר 'מלחמת החשמונאים לאור ההלכה' בספר תורת המועדים עמ' 185-164). גם זה קשה להבין. בהתחלה אמנם זה היה מקומי, אבל המטרה הייתה לשחרר את כל ישראל. אז מה מלחמת מצווה יותר מזה?

אלא צריך לומר, שמה שיהודה שלח אותם הביתה, לא מעיקר הדין, אלא בגלל שזה היה מסוכן, קשה ודרש מסירות נפש. גם בימינו, במבצעים מאוד מסוכנים, נוהגים לפעמים לשלוח הביתה מי שנשוי, בן יחיד או מי שאח שלו נפל בקרב -מתוך התחשבות. לכן היתה ליהודה סמכות לשלוח אותם הביתה.

הבעיה בתירוץ זה,היא שבספר החשמונאים כתוב "ככתוב בתורה", והנימוק שהבאנו לא כתוב בתורה.

לזה יש שני תירוצים:

א. "ככתוב בתורה" ,הרבה פעמים הכוונה היא: ככתוב ולא ככתוב. כמו שכתוב בגמרא קידושין (ל, א), "כזבולון בן דן ולא כזבולון בן דן" – יש דברים שצריך לעשות כמו זבולון בן דן ויש דברים שלא צריך לעשות כמו זבולון בן דן. זאת אומרת, זהה אבל לא דומה לגמרי.

ב. "ככתוב בתורה" כלומר מאותו נימוק שבתורה, כי יש מחלוקת ראשונים לגבי השחרורים הללו. רש"י אומר (דברים כ, ה), שהם משום עגמת נפש. זה יהיה עצוב מעבר למידה הרגילה אם הוא ימות. יש ראשונים (רבי אברהם אבן עזרא, רשב"ם ועוד) שאומרים שזה משום שהוא לא ילחם טוב, בגלל שראשו יהיה במקום אחר.

אם נימוק זה הוא הנימוק הנכון, אז אין קושיא על שחרורו של יהודה. אדם שכרגע התחתן, חושב רק על אשת נעוריו. הוא יהיה פחות חייל בקרב, ובקרבות המכריעים של יהודה המכבי, נצרכו רק יחידות מובחרות. כמו גדעון ששלח הביתה אנשים רבים(שופטים ז). עדיף כמה חיילים טובים וחזקים, מאשר אומה שכוללת כל מיני אנשים.

בסיכום, שיהודה המכבי לא רצה לגרום עגמת נפש, או שאולי הוא רצה לוחמי עילית. לרב גורן יש תשובה (פסקי הלכות צבא 92-91) שאדם שהתחתן לא פטור ממילואים, אבל אם הוא יכול לבקש מהמפקד לפטור אותו לשנה והמפקד פוטר אותו - הרי זה משובח, כדי שהוא יכול להיות עם אשתו. אבל אם המפקד אומר שאי אפשר, אז אי אפשר. זה שיקולו של המפקד.

התירוץ, שמלחמת החשמונאים הייתה התקוממות מקומית, קשה להבנה. למה מרן הרב קוק (במשפט כהן ס' קמד אות טו) לא סבר כן. הוא אומר שפשוט שזו היתה מלחמת מצווה, ואפילו יותר ממלחמת מצווה, שהרי ממילא, גם ללא מלחמה, היוונים היו הורגים אותנו. אם אומרים לאדם: "נהרוג אותך", צריך הוא לענות "אתם רוצים להרוג אותי? אני אהרוג אתכם!". כך היה המצב בזמן החשמונאים. זו היה שעת שמד, וגזירת שמד היא בייהרג ואל יעבור. אם ממילא אנו צריכים להיהרג, יותר טוב שנמות בצורה כזאת שנהרוג אותם. זה דבר פשוט.


  • פורסם בשאילת שלמה 308