שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

למה ארץ ישראל נקנית בייסורים?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

למה ארץ ישראל נקנית בייסורים?

[שיחה בישיבה בארוחת צהרים]

כידוע, ארץ ישראל נקנית בייסורים (מסכת ברכות ה, א). דבר שנקנה ע"י ייסורים הוא נקנה ממש. מה שאנו מקבלים במתנה בקלות אינו ממש שלנו. וודאי שאין צורך להשתדל לגרום לייסורים, כמו שאומרת שם הגמרא: "באו על אדם ייסורים יפשפש במעשיו וכו' יתלה בביטול תורה וכו' “. אומרים המפרשים, "באו עליו ייסורים” - לא שהוא מביא על עצמו ייסורים, אם הוא מביא על עצמו ייסורים הוא לא צריך לשאול "למה הקב"ה מביא ייסורים?” לא הקב"ה מביא עליו ייסורים, הוא מביא על עצמו ייסורים. אם הוא אוכל אוכל לא טוב וכואב לו הבטן הוא לא צריך לשאול שאלות על הקב"ה.

אם כן, לא צריך ליזום מצבים קשים כדי לקנות את ארץ ישראל בייסורים, משום שיש ייסורים וקושי גם בלי שנוסיף משלנו. כאמור, ע"י הייסורים הארץ נקנית לנו ממש, כמו שכתוב בתלמוד הירושלמי (מסכת תרומות פ"ח): "ואכיל מיניה והוה חיוי דבית מסתכל ביה" - מי שאוכל אוכל שאינו שלו, מתבייש להסתכל בפנים. משום שאנו מוסרים את הנפש על הארץ – הארץ נהיית שלנו.

כשהייתי קטן קראתי סיפור על בחור שרצה בחורה והאבא לא רצה לתת לו. אז הוא שכר רוצחים שהתנפלו על האבא והוא 'ברגע האחרון' הגיע, נלחם כנגדם במסירות נפש והציל את האבא. מאז האבא מאוד אהב את הבחור והרגיש ממש שייך אליו, והדרך הכי טובה לגמול לו טובה היא לתת לו את בתו. צריכים להבין ששלושת הדברים שנקנים בייסורים אלו דברים שמעבר לחוויה: תורה, עולם הבא וארץ ישראל. עולם הבא – זה פשוט שהוא מעבר לחוויה המורגשת. תורה - בתוך החוויה ומעבר לחוויה. ארץ ישראל - אמנם זה דבר גשמי, אך כולנו מבינים שהמציאות של ארץ ישראל היא מעבר לצד הגשמי עצם הצד של הארץ שאנו רואים בעינינו.

אם כן, ארץ ישראל נקנית בייסורים ואת הייסורים האלה צריך לקבל באהבה. יחד עם זה צריך להתגבר ולהוסיף אומץ גדול וגבורה גדולה על מנת להפסיק את המצב של הייסורים, כי באמת יש שני סוגי ייסורים: יש ייסורים של הגלות, אלה ייסורים פסיביים שמכים אותנו ואנו נאמנים לאמונתנו. אך יש את ייסורי ארץ ישראל שהם ייסורים של יצירה. אלה ייסורים משולבים עם גבורה, עם אומץ ולא ייסורים משולבים בחולשה ובטלנות. עכשיו הייסורים שלנו הם מהסוג הזה של ארץ ישראל וצריך לקבל אותם באהבה, שעל ידי שיש ייסורים ארץ ישראל נקנית לנו. צריך להפוך את הייסורים שמשלובים בחולשה לייסורים שמשולבים בגבורה.

נלקח משאילת לשמה 152