שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

למה אנחנו צריכים להתאבל בבין המיצרים על חטאות אבותינו (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יש ששואלים למה אנחנו צריכים להתענות ולהתאבל בין המיצרים על חטאות אבותינו ואינם?

תשובה: אנחנו לא מתענים ומתאבלים על חטאותיהם אלא על חטאינו, לולאי חטאנו כבר היה נבנה בית המקדש ובא היה המשיח. ולכן חכמים אמרו כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו- כאילו נחרב בימיו. כמו ר' עקיבא שכשמת ר' אליעזר היה שורט את עצמו, ואמרו לו שזה אסור. והוא ענה זה לא עליו אלא עלי, וזה מותר. אני שורט על מה שהוא יהיה חסר לי. אנחנו לא בוכים על אבותינו אלא על עצמנו. על שלא נבנה עכשיו ועל כל נחלי הדמים. הרבה נחלי דמים היו לנו.

חשבון פשוט. כמה היינו יהודים בזמן החורבן של בית שני? 6 מיליון. כמה היו אז סינים? 24 מיליון. פי 4. כמה יש היום סינים? מילארד 300 מיליון אז היינו אמורים להיות 325 מיליון. אז איפה כולם? נחלי דמים. גם התבוללות וגם נחלי שמים. וזה לא על עוונות של אחרים אלא על עוונינו שלנו. אלו עוונות? ידוע, לשון הרע.

כל זה בגלל לשון הרע? כן. אבל כתוב שנאת חינם? אותו הדבר.

מוכיח הח"ח בתחילת הספר כי הגמ' מקשה למה אתה אומר ביומא שבית שני היה שנאת חינם ובית ראשון לא היה שנאת חינם, שגם בבית ראשון היתה שנאת חינם? מתרצת הגמ' בית ראשון זה היה המנהיגים בית שני כל העם. קושיא: אתה רוצה להביא הוכחה לשנאת חינם ואתה מביא הוכחה ללשון הרע?! טענו בחיטים והודה לו בשעורים, אלא שזה אותו הדבר. שנאת חינם זה בא לידי ביטוי בלשון הרע, ולשון הרע זה יונק משנאת חינם. לו יצוייר שהיתה שנאת חינם בלי לשון הרע- לא היה עונש כזה גדול. היה אבל לא כזה. השאלה אם זה אפשרי שנאת חינם בלי לשון הרע, זה נראה בלתי אפשרי, אבל תאורטית.

אם כן זה בגלל לשון הרע. יש עוד עבירות- שבת כשרות וכו'.., אבל לא כתוב שעליהם יש גלות וחורבן ונחלי דמים, אלא יש עונשים אחרים. ובשבת קג- על חטא כזה עונש כזה וכן הלאה. זה היה על לשון הרע- שנאת חינם. עוד דוג' סוף כתובות כל הדר בא"י נשוא עוון. איך זה? מי שדר בא"י נשוא עוון אז איך היה החורבן בית ראשון ושני? מסביר בעל ההפלאה- שקדושת א"י מרחיקה אותו מן החטא אבל הוא עדין יכול לרדוף אחרי החטא ולחטוא. כתוב בירושלמי אסור לדבר לשון הרע בשבת, וביום חול מותר? לא, גם אסור.

לכן אנחנו לא בוכים על מה שעשו אבותינו אלא על מה שאנחנו עושים היום. ואין צורך לומר שאנחנו זה אבותינו ואבותינו זה אנחנו בסוד הגלגול, גם בלי זה.

ולכן צריך לתקן. לא אמרנו לא לדבר. חייבים לדבר, אבל צריך לדבר בצורה נכונה.

"אמונתו של האדם לדבר מתי שצריך.." זו אומנות לדעת מתי צריך לדבר ומתי לו.

אנחנו צריכים לתקן את השנאת חינם שישנה בנו, שנאת חינם זה לשנוא את מי שבדיוק לא כמונו. לא שונאים, כי אנשים אחים אנחנו. משל בירושלמי אתה חותך אוכל ובטעות חותך את ידך וכי היד השמאלית תחתוך בחזרה את היד השניה? אנחנו עם אחד, אורגניות אחת.