שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לך לחיל הרבנות

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[הרב שלמה אבינר]

קודם לך לצבא! מצוה משולשת: א. הצלת העם. ב. הצלת הארץ. ג. רוממות קידוש השם.

כל התפקידים חשובים, כל היחידות חשובות, כל היחידות חיוניות, "כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו" (שמואל א' ל כד), וקל וחומר "היושבים על האורות" כשרות ושבת, קבורה וגיור, סעד ועזרה, רוח קרב וגבורה. יש עוסק בלחימה, יש תומך לחימה ויש נשמת הלחימה. צה"ל צועד על קיבתו ועוד יותר על נשמתו. גם בצבאות הגויים יש איש רוח של היחידה. אפילו בצבא רוסיה יש פוליטרוק, אידיאולוג קרבי, ובעקבותיו - גם בפלמ"ח.

לכן, לך להיות רב צבאי, מש"ק יהדות או כל תפקיד רוחני-הלכתי. גם בקבע, גם במילואים. גם בעל פרופיל עורפי וגם בעל פרופיל קרבי. ואם רצונך להיות קרבי, לך למלא תפקידים אלה ביחידה קרבית. כהן משוח מלחמה אינו מי שנואם וחוזר למשרדו, אלא הולך עם הלוחמים. אם תרצה, היה רב-לוחם, רב ההולך עם הלוחמים.

וכן היה מש"ק יהדות: זה אתגר, זו שליחות, זו תרומה. צה"ל הוא צבא של כל עם ישראל, עם אורותיו וחשכיו. עם צריך אנשי משק ואנשי נשק, ולא פחות מזה הוא צריך אנשי אמונה ואנשי רוח. קל וחומר צבא שחי חיים לא קלים ולעיתים קשים ביותר, צריך אנשי רוח שיחזקו את רוח הלוחמים ואת כל החיילים. לכן, חיל הרבנות אינו חיל פרטי, אלא חיל החוצה את כל החילות, חיל שהוא הרוח החיה של כל היחידות.

אם אתה צעיר, או בעל רוח צעירה, לך לרבנות הצבאית, אל תגיד "אבל...", כי מאמירת 'אבל' מעולם לא צמח שום דבר ולא התקדם שום דבר. הרבנות הצבאית מתחדשת ואתה תתחדש אתה. אל תחשוש! אתה תצליח! תוכל לפעול פעילות אדירה של תורה, של אמונה, של עזרה, של גבורה. אמר נפוליאון: המוראל שווה פי שלוש מהנשק. אף אנו נאמר: הטובים לרבנות הצבאית! למען צבא יהודי, למען צבא חזק.

גם בזכותך יתקיים: "כי ד' אלהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם" (דברים כ ד). - צבא קדוש וצבא מנצח.