שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד קבלה- מי ומתי? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם כל אחד יכול ללמוד זוהר?

תשובה: וודאי שלא. כתוב בש"ך (יו"ד רמו, ו) שאין ללמוד קבלה לפני גיל ארבעים. הוא כתב זאת משום שכל השבתאות נבנתה על אנשים שלמדו זוהר ולא הבינו. יש יחידים שגם לפני יכולים ללמוד, כמו האריז"ל, שנפטר בגיל שלושים ושמונה.

וודאי שאין הכוונה שבגיל ארבעים כולם יכולים ללמוד. כתוב במשנה במסכת חגיגה (ב, א): "אין דורשין.. במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו". תורת הקבלה מתאימה רק ליחידי יחידים, תלמידי חכמים גדולים שמילאו כריסם בש"ס, פוסקים וכו', בכל התורה הגלויה. המקור הוא בגמרא חגיגה (יד, ב), מסופר שם על ארבעה שנכנסו לפרדס: בן עזאי הציץ ומת, בן זומא הציץ ונפגע, אחר קיצץ בנטיעות ורבי עקיבא יצא בשלום.

אעפ"י שהם היו גדולי עולם הם ניזוקו, קל וחומר אנחנו קטני הקטנים. זה לא שייך לנו. זו אזהרה מדורי דורות, מהרמב"ם ומה'שולחן ערוך' (שם). בכל דבר בעולם אסור לדלג. אסור לנהוג ברכב לפני שמסיימים את כל הבחינות. אסור להיות רופא לפני שלומדים. קל וחמור שאסור לעסוק בלימוד הנסתר לפני שמתכוננים כראוי.