שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד עבור עם ישראל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לימוד עבור עם ישראל

[מדרשתו של הרב במעמד 13 שנה למפעל "אבות ובנים" בסניף בית אל, מוצש"ק פ' יתרו תשע"ג. נרשם ע"י יוסף אברמסון]


אשריכם שאתם זוכים ללמוד תורה מדי שבוע בלימוד "אבות ובנים".


שאלה: האם הלימוד הוא רק בשביל עצמי? מה עם השפעה על כל העם?

תשובה: גם הלימוד העצמי משפיע השפעה רוחנית אלוקית על כל עם ישראל. כך כותב ר' חיים מואלוזין, תלמיד הגאון מוילנא, בספרו נפש החיים - בתחילת הספר על כל המצוות (שער א פרק א), ואחר כך בפרט על לימוד התורה (שער ד). גם כשאני לומד בפינה שלי, זה מביא ברכה לכל עם ישראל ואפשר גם לכל העולם כולו.

גם מובא בנפש החיים (שער ד), שכל מלה של תורה שאדם לומד, הקב"ה עושה ממנה כתר לעצמו.

חיזקו ואימצו!


  • פורסם בשאילת לשמה 265