שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד מקרא עפ"י "מהפכת התנ"ך" (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לימוד תנ"ך מה שמכונה "מהפכת התנ"ך". בשיטות החדשות בלימוד תנ"ך יש 2 בעיות:

א. זאת ההנמכה השיטתית של אבות העולם בהצגתם כאנשים כמונו, עם חולשות כמונו.

ב. זאת עצמאות פרשנית שיטתית הכוללת ביקורת על דברי חז"ל.

אלו 2 בעיות שקשורות יחד מבחינה מסויימת. כי הפרשנות של חז"ל מראות את אבות העולם כאנשים מלאכים. כמו שכתוב: "אם ראשונים כמלאכים אנחנו בני אנשים ואם ראשונים כאנשים אנחנו כחמורים" ויש שפירשו את הכפילות: אם אתה מבין שהראשונים הם מלאכים-אתה בן אדם. ואם אתה מבין שהם אנשים-אתה חמור.

אם כן, 2 בעיות בשיטה הזאת:

א. בעיית ההנמכה- בטענה שזה הפשט, וחז"ל זה דרש, ולא המקרא. כל זה דחו חז"ל מהמקרא עצמו. באומרם אם הם כאלו פושעים- איך הקב"ה דיבר איתם ובחר בהם להיות נביאים ולבנות את ביהמ"ק וכן הלאה. זה דומה לדברי רש"י "מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה"- בעבדי גם אם הוא לא משה. במשה גם אם הוא לא עבדי. משה הוא מורם מעם. הוא צם 40 יום ו40 לילה. הוא הוציא את עמ"י ממצרים. קרע את הים. עלה למרום. אפשר לומר עליו דברים שפלים?! בנוסף לכך הוא עבדי. כלומר, אני בחרתי בו. אני לא יודע במי אני בוחר?! הם מציירים אותו בצורה נמוכה, וזה מבזה את רבש"ע כאילו הוא לא יודע מה הוא עושה!

וכך שבחר בשלמה המלך. הקב"ה לא בחר בו לחינם לבנות את ביהמ"ק! הקב"ה יודע מה הוא עושה. ואם כן הם מבזים את רבש"ע.

המגמה הזאת באה מחיקוי הגויים. שאצל הגויים זה היה באמת כך שהקדמונים היו פרעי אדם ולאט לאט משתפרים. אבל אצלנו זה לא חייב להיות אותו דגם. אצלנו הראשונים היו ענקי עולם ואנחנו שום דבר לעומתם.

ומה מרוויחים מההנמכה הזאת? מתחברים אליהם, שאם הם גדולים לא מתחברים אליהם. זה נכון. אבל מי אמר שצריכים להתחבר? איפה יש שאיפה להיות כמו משה רבינו? כתוב שצריך לרצות להיות צדיק כמשה רבינו, אבל לא כמו משה רבינו!

אומרים חז"ל "מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי" זה רק "יגיעו" זה לא כמו מעשיהם! הם גדולים מאיתנו.

זה לא פלא שאין אנו מבינים פסוקים וגמרות וכן הלאה, זה פלא שפעמים ואנו כן מבינים!

בכל המיתולוגיה היוונית כל האלים הם מושחתים. וכך מלא דוגמאות בעלילת גרגמל- שאל כעס על אל אחר ולכן הביא מבול לעולם. הם מושחתים. כך זה אצלם. מלמטה למטה. אצלנו זה מלמעלה למטה. אבותינו הקדושים גדולים ממנו לעילא ולעילא.

וכבר אמרו חז"ל "כי שפתי כהן ישמרו דעת יבקשו תורה מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא": אם הרב דומה למלאך- יבקשו תורה מפיהו. ואם אינו דומה למלאך ה' צבאות- לא יבקשו תורה מפיהו.

אנחנו לא עוסקים בכל הפרטים של כל אירוע כזה או אחר בתנ"ך. אך אנו מבינים שאף אם הם חטאו זה לא משנה את היותם מלאכים.

ספר המצוות לרמב"ם, לא תעשה שסד: "הזהיר המלך מהרבות נשים..." שלמה המלך היה ידיד ה' וכן הלאה כל הרשימה שם. וש"מ שעם זה שהוא חטא הוא עדיין אדם גדול! הוא ידיד ה' אחרי כל מה שעשה.

לפעמים יש בזה נטייה סמויה יותר נמוכה. מה זה להתחבר? אתה רוצה להתחבר עם דוד המלך אך מה זה עוזר? כי אני נואף. ואם הוא נואף אז גם לי מותר לנאוף!

ב. עצמאות שיטתית וביקורת על דברי חז"ל. הם אומרים שאנחנו מסבירים את הפשט וחז"ל לא אומרים פשט. איך אתה אומר ככה? ככה אתה מכיר את חז"ל? כך חז"ל עושים ומלמדים? אותם חז"ל שהינם כ"כ ישרים בגמ' פתאום הם הוזים ומדמיינים דברים שלא היו בפרשם את המקרא?!

זה לא פשט. אך מה זה פשט? פשט זה כוונת הכותב.

זה מזכיר את הסיפור על אדם אשר שאל את אורחיו "מה השעה?" אפשר להבין שהפשט הוא- מהי השעה. אך אפשר להבין בפשט שהוא רוצה שהם יסתלקו מביתו...

כדי לדעת מהו הפשט צריך לדעת מהי כוונת הכותב. צריך לדעת מה התכוון רבש"ע בכותבו כל דבר בתורה, וכן מה שמובא בנביאים- ע"פ מה שהקב"ה העביר להם את כל הרעיונות.

ואיך נדע מה היתה כוונתו? תשאל אותו! אבל הוא מת? נכון, אבל תלמידיו לא מתו הם חיים והם העבירו את כוונתו מרב לתלמיד. תשאל את התלמיד- ותבין את כוונת הראשון.

אם אתה לא שומע מתלמידי תלמידיו של הרב- איך תבין את דברי הרב?!

אלא שנקודת המוצא של האוניברסיטה היא שלטקסט אין משמעות. אלא שיש משמעות לטקסט ע"פ הבנת מי שקורא אותו. הוא קורא אותו איך שהוא מתנהג ועושה. אך אין כך בתורה. לתורה יש כוונה ומשמעות!

ישנם המון פרשנים על התורה, וזה מגיע מתוך מה שהם למדו המון שנים תורה.

אפשר לעשות חוג לקריאת ונתינת משמעות לטקסט, אך המקרא הוא לא כך! למקרא ישנה המון משמעות אשר צריך להתאמץ ולהבינה. המקרא הוא כולו דברי אלוקים חיים.

הפשט בתורה הוא כוונת הכותב, היינו הבנת דברי רבש"ע. ואיך תבין זאת? רק ע"פ התורה שבע"פ שהיא המבינה את הכוונה הראשונה של הכותב. הדרש הוא מחזיק מפתחות. זה לא הסבר המילים, אלא הסבר אשר יעזור לך לזכור את המילים.

אלו 2 בעיות שאינם חדשות. הצדוקים, הקראים והרפורמים. כל פעם זו אותה הבעיה. אשר מסבירים את התורה שבכתב שלא ע"פ התורה שבע"פ.

והטענה שאומרים שאלו שאומרים זאת הם "רבנים גדולים". זה לא טענה. אמרו פעם לרב אריאל שיש רבנים גדולים אשר מסבירים כך וכך את התורה והוא אמר אז הם פשוט לא רבנים גדולים. רב הוא אשר מקבל על עצמו את התורה שבע"פ.

הרב נבנצאל אמר: גם לחמורים יש קושיות על הרמב"ם. והם מקשים על מה שהוא לא ירוק ולא טעים... הם חמורים!

==


==