שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד חפץ חיים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

צדק הרצי"ה שצריך ללמוד חפץ חיים שצריך ללמוד כל יום חפץ חיים מרבע לאחת עד אחת ורבע כדי לא להסתבך במלחמות מיותרות.

יש מלחמות דעות שהם בסדר, כמו אביי ורבא בגמ', אבל יש מלחמת דעות שצריך לשוברם כמו חרס הנשבר. אך את האנשים אסור לשנוא. מלחמת דעות כן מלחמת אישיות לא. זה מקצוע קשה. ובמיוחד בתקופה הזאת שישנם הרבה וויכוחים פוליטיים ומכיוונים שונים, ולא נראה שהם ייחלשו, אלא שהם יתעצמו. ולכן צריך הרבה שמירת הלשון.

שמירת הלשון זה לא לשתוק. וכך היה גם הח"ח שדיבר הרבה ורצוף, אבל בלי לדבר לשון הרע. לומדים הרבה הלכות לשון הרע ובסוף זה הופך לטבע שני או טבע ראשון. לומדים ספר שמירת הלשון הרבה זה יוצר אצל האדם אי יכולת נפשית לדבר לשון הרע.

אגב, הסיפור הזה סיפר ברדיו רב חרדי שכתב סיפורי ילדים- חיים וולדר. הוא סיפר את זה.

אדם באופן טבעי, הלשון שלו רצה, לא כמו המעשים שהם כבדים והעצלות אומר המסל"ש בפרק ד' העצלות באה לעזרת האדם שלא לחטוא. אבל פה- לדבר זה קל. ולכן אדם נכשל בדיבורו. וגם אנשים חשובים נכשלים.

אחד אתמול למד הרבה הרבה שנים פגשתי אותו ושאל אותי מה אתה אומר על הרב הראשי? אמרתי לו מה אכפת לך? יש לך איזה השפעה בנושא הזה? לא, אז למה אתה מדבר? על כל מילה שתגיד צריך לשלם מחיר כבד מאוד לכאן או לכאן. מי שחייב צריך לשקול וללכת בין טיפות המיים בלי להירטב. אבל אם אתה לא חייב אז למה לך לדבר על הנושא הזה. נושא מסוכן ומסובך. ולכן שאר נושאים- אנחנו מתעניינים. אין לך במה להתעניין? אין פה מספיק דברים להתעניין בהם? אבל זה מעניין אותי! לא לדבר על זה!

לכן רבנו הרצי"ה הוא לא עשה כפייה בישיבה, בוודאי יש תוכנית מסודרת כמו בכל הישיבות במאה שנים האחרונות. חוץ מזה- חפץ חיים שמירת הלשון מרבע לאחת עד אחת וחצי. כאשר הלימוד הזה לא התקיים פעמים רבות היה מסיים את השיעורים שלו והיה אומר שהשיעורים שלו יחזרו כאשר הלימוד הזה יתחדש.

לימוד חפץ חיים הוא לא הבין איך אנשים מקפידים על קלה כבחמורא ופה לא לומדים על כך. והוא לימד זכות, זה חלק מהלימוד של שמירת הלשון. אתה לא יודע את כל הנתונים האפשריים, זהו לימוד זכות וזו מצוות מדאוריתא. ואע"פ שזה מובא בפרקי אבות וזה מילתא דחסידותא, אך מסביר שם הרמב"ם שזה מתאים לכולם ולא רק לחסידים.

זה אומר שצריך ללמוד הלכות לשון הרע לפני כל ההלכות? לא, הוא אמר רק חצי שעה ביום אז נשאר לך 13 שעות כל אחד כפי עניינו שאר דברים. הוא אמר חצי שעה.

ההדרכה הזאת היא לכולם? גם מי שסיים את הספר הרבה פעמים? אפשר עוד פעם. מה שלא חוזרים עליו שוכחים אותו. הקב"ה ברא את השיכחה. לפעמים שוכחים את הצרות אז זה בסדר, אך למה שוכחים את הלימוד? הרב מסביר את זה, שהשיכחה היא בשביל שנחזור על לימודנו ומתוך הלימוד הזה נשכח עוד פעם ונישכח ונחזור עוד פעם ונישכח. זה מוליד לימוד יותר עמוק. החזרה היא מולידה את השיכחה והיא גם מולידה את הלימוד עצמו. חשוב לחזור.

ללמוד חצי שעה זה הרבה? כי צריך ללמוד את כל הספר עוד פעם ועוד פעם. האם ללמוד גם את הבאר מיים חיים? כן, כי יש שאמרו שכל דברי הח"ח הם שברי מוסר ולא הלכה ממש משום שרק הרמב"ם דיבר על זה בפרק אחד ועוד כמה פוס' במקומות מפוזרים, וצריך לדעת שזה לא ככה, הכל הלכה. וכן מה שמתעסקים בפרטים אז זה יותר ניכנס פנימה.