שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד הניגוד לר' נחמן קודם ללימוד שיטתו (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מדוע הרב צבי יהודה צם והונחה ע"י אביו הרב קוק ללמוד כתבי ר' נחמן רק אחרי שילמד את הדעות המנוגדות לר' נחמן? זה איגרת של הרב קוק לרצי"ה הנמצאת באחד הספרים של הרב נריה וכן מועתקת בספר צבי קודש בהתחלה.

בתקופה שהרצי"ה היה צעיר ולמד בישיבה פה. יש פה הנחה מובלעת. מוסכם שצריך ללמוד את הדעות המנוגדות, אבל למה לפני? זה נכון. כל דעה שלומדים בתורה צריך ללמוד את התורה המנוגדת שאלו ואלו דברי אלוקים חיים.

המהר"ל מסביר את זה הרבה, דבר והיפוכו והאמצע. זה נוטה לימין וזה נוטה לשמאל.

גם בהקדמת אדר היקר- אתה חושב שהסתירה גורמת חורבן? לא, הסתירה גורמת לבניין, כך במכניקה וכן הוא בעולם התורה.

וכן בגמ' הוריות ג:- חכמים יושבים אסופות, אלו אוסרים ואלו מתירים אלו פוסלים ואלו מכשירים אלו מטמאים ואלו מטהרים, שמא יאמר אדם איך אני אלמד תורה? תלמוד לומר אל אחד אמרן, הכל זה מרבש"ע, הכל זה ממשה רבינו. רש"י: אין מישהו שמביא מאל אחר וממישהו אחר מאשר משה רבינו, ואתה עשה אוזניך כאפרקסת לשמוע דברי המתירים ודברי האוסרים.. רש"י: ואח"כ תחליט איזה יכשר.

פסיקת הלכה ע"פ רוב יש רק אחת. בכל אופן, האידאל הוא שיהיה רק אחת. אבל צריך ללמוד הכל. המהר"ל אומר שפוסקים הלכה במחלוקת דעות אין הכוונה שזה אמת וזה שקר, אלא שזה יותר קרוב לאמת. אבל אתה צריך לדעת את הדעות השונות. ולכן ככה באמת הגמרא כתובה, דעה ודעה חולקת, כמעט כל הגמ' היא ככה. בהקדמה לנצח ישראל אומר המהר"ל ידיעת ההפכים היא אחת, אתה לא יכול להבין דבר אם לא תבין את הופכו. אתה לא יכול להבין מהי הגאולה אם לא תבין מהי גלות. וגם ההיפך נכון- יש יהודים שלא מבינים מהי הגלות, יהודים נמצאים בחו"ל- ולא חסר להם כלום וטוב להם, כי הם לא מבינים מהי הגאולה, ולכן גם לא מבינים מהי הגלות. על זה אין וויכוח, כדי להבין דבר של תורה צריך להבין את הופכו של תורה. על זה אין וויכוח.

אבל למה קודם ללמוד את השיטה המנוגדת לר' נחמן?

בגלל שיש תהליך טבעי אצל האדם- הטעיה. הטעיה הכוונה שאדם לא אובייקטיבי, הוא לא מצליח להבין דברים והוא משועבד לדעות הקודמות שלו, קשה לו להשתחרר מהדעות שלו כדי לקבל דעות חדשות, אתה יכול להגיד לו מה שאתה רוצה- והוא יבשל את זה כפי הדעות שלו. באופן טבעי האדם נוטה ע"י הדעות הקודמות שלו, קשה מאוד להשתנות.

בספר נר באישון לילה- "..כאשר ההבנה האנושית מאמצאת דעה..." כלומר בני אדם נוטים לחפש מידע שיאשר את השערותיהם. [הרב קורא מן הספר..].

אתמול קיבלתי מכתב שאתה מתנגד לרפואה החלופית, אבל אני נתרפאתי ע"י שיטת קינגסטון.. והנה הרב יעקוב יוסף וכן הרב של תקוע נפטרו מסרטן בגלל שסירבו להתרפא ע"י השיטה הזאת. אבל השיטה הזאת היא שטויות. אסור לקחת תרופות, אסור לשתות מיים, צריך לאכול ארוחת בוקר מאוחר. זה שטויות, רוב הרופאים חולקים ושוללים אותה לגמרי, אך בשבילו יש הוכחה, שהוא התרפא ע"י השיטה הזאת..

"במשפט, ברגע ששופט חושב בליבו את האשם לאשם- כל ראיה שתושמע אצלו תובן ע"פ הבנתו שלו..."

"במדע עורך מחקר המגלה כי הממצאים אינם תומכים את השערתו עשוי לחשוב כי היתה לו טעות בחישובים או במינונים אך לא בשיטתו והעמדתו..."

זה הטעיית האישור. אדם למד משהו והראש שלו סתום ואם ככה אי אפשר ללמוד שום דבר. ולכן צריך גם כשלומדים לדאוג שהראש ישאר פתוח לשמוע דברים אחרים. זו לא מלאכה קלה, אצל לומדי גמ' לא צריך להסביר את זה. מישהו שאומר משהו- ישר אומרים ההיפך. זה לא משנה , זה מקצוע. מקצוע לומר ההיפך ממה שאתה אומר.

אנחנו רגילים לומר אולי הפוך, אבל זה הלימוד הרגיל- להבין את השיטות ההפוכות, זו תרבות ולא צריך להסביר את זה, זו תרבות הלימוד, וזה טוב מאוד.

אבל יש זרמים שהם זרמים סגורים. ר' נחמן אומר שרק הוא צודק, זה כתוב הרבה, ועל זה יצא הקצף של ר' סבא משקולא שר' נחמן אומר שרק הוא צודק. ולכן הוא נלחם מלחמת חורמה בו ובתלמידיו.

לא אמרתי שאי אפשר לומר דברים כאלו, היו לו שיקולים לומר דברים כאלו, היה לו שיקול. וכי הרשב"י לא אמר כך? "ראיתי בני עלייה ומועטין הם.. אני ובני מהם..." ועיין בספר מוסר אביך שהוא דן שזה לא גאווה, אז ר' נחמן היה לו שיקולים לומר שאני יותר מהארי, אני בחינה כזו וכן הלאה. אבל זה לא יכול להיות כפשוטו, אם זה כפשוטו זה חמור מאוד. אלא שזה לא כפשוטו אלא זה דבר חינוכי.

אז אם אתה לומד דברים אחרים אז אתה מבין שהוא לא התכוון לזה, אבל איך אתה יודע? כי אתה לומד עוד דברים מהתורה, שלומדים הרבה אז יודעים שכל דבר מסביר דבר אחר. מי שלמד הרבה יודע את זה.

הוא מבין שמה שכתוב "הרים בצורות עד לב השמים" זה גוזמא, וכי התורה מדברת בלשון גוזמא? כן, ולמה? כי חכמים אמרו כך.

מי שמפיל ציפורנים על הרצפה-רשע, ואם כן איך אפשר לצרפו למניין? אלא שהוא לא רשע, אלא רשע אחר. הוא לא רשע כמו טיטוס הרשע.

וכן עוד דוג' כאלו שהדברים אינם כפשוטם. אנחנו לומדים דברים רבים באותו הנושא וזה עוזר להבין את הדברים לאמיתם. אתה צריך להתרגל לשפה.

לר' נחמן היה שיקול לדבר איך שדיבר. כי יש 2 אפשרויות או שהוא היה צדיק וקדוש ודיבר בשפה אחרת, או שהיה כפי שאומרים אחרים שהיה כופר וכן הלאה. אך זה לא נכון הוא היה צדיק וקדוש, ולכן כשהוא אומר דברים שאינם ברורים אז מסבירים את זה ע"פ התורה.

אתה לומד דברים אחרים לפני כן ואז כשאתה קורא ר' נחמן אתה יודע להבין דברים מוזרים שהוא כותב. אתה מבין את ההקשר של הדברים. אתה תופס הכל יחד. "משפטי ה' צדקו יחדיו". יש זרמים אשר מושכים את כל האמת אליהם. כמו חב"ד שהם כותבים דברים עמוקים מאוד, והם גם אומרים שרק חב"ד קיימים וכל השאר לא. זה הגזמות. אם אתה מתחיל ללמוד חב"ד אז רק חב"ד קיים. גם שם יש הדגשה עצומה וזה הגזמה. בחסידות ההדגשה הזאת יותר חזקה מאשר אצל המתנגדים. אצל המתנגדים כל דבר שאומרים- ישר חולקים על זה. זו התרבות שלהם.

היו ישיבות של מתנגדים שירו על ראש הישיבה, ברוסיה. ירו עם אקדח! זה סיגנון כבר חריף.. אבל אצל החסידות יש הערצה אישית גדולה מאוד של הרב'ה. וזה גורם להרבה הטעיה, כי הרי הרב'ה הוא קדוש וגדול, וזה מפריע מאוד ולא מצליחים להבין דברים אחרים.

יש אנשים שאומרים שאולי אצל הרב קוק זה ככה?

תשובה: הרב קוק אף פעם לא אמר דברים כאלו, לא הרב קוק ולא הרצי"ה, הם לימדו ספרים אחרים, והבינו וכיבדו זרמים ושיטות אחרות.

אבל יכול להיות שסכנה כזאת קיימת ולמה. כי אנחנו מעריצים מאוד את הרב קוק, אז הסכנה הזאת אורבת לנו.

הרצי"ה אמר שמה שהוא מדבר על הסכנות בחסידות של ההערצת ייתר של הרבי הוא לא מתכוין לחסידות אלא הוא מדבר על הרב קוק, שלא יקרה לנו מה שקרה שם, כי זה אורב לנו הסכנה הזאת, כי אנחנו מעריצים את הרב קוק, אבל זה לא אומר שהרב קוק זה הכל.

ומה השיטה של הרב קוק? השיטה של הרב קוק זה האחדות הכוללת. ובמיוחד בענייני אמונה, וזה מוסבר בהקדמת אדר היקר. בחסידות יש סכנה כזאת אצל ר' נחמן הסכנה היא בריבוע, ולכן כל האדמורים היו נגד ר' נחמן, לא רק הסבא משקולא- שהוא היה מדבר בגנותו בחריפות שהוא לקח את המונופול של הבעש"ט. ולכן צריך קודם ללמוד דברים אחרים ואז שלומדים ר' נחמן מבינים נכון אע"פ שהוא מדבר בצורה קיצונית. גם פסוקים וגם גמרות מדברות בצורה קיצונית. זה אפשר, אפשר לדבר בלשון גוזמא.

ש. אני לא מבין למה מנסים לתרץ את ר' נחמן ופשוט אומרים שאין ללמוד את תורתו?

תשובה: אני אמרתי לא ללמוד את ר' נחמן? הבאתי 2 שיטות: אחת אומרת עזוב, לא צריך אל תלמד. והשיטה השניה היא שלא נכון, וצריך ללמוד אותו שהוא היה צדיק גדול. אני חושב שהרב קוק סובר כפי השיטה השניה שצריך ללמוד את תורתו של ר' נחמן. עיין במאמר פרק בהלכות ציבור שהוא מביא הוכחה שגם שחולקים על מישהו שאומר דברים שאי אפשר לומר צריך להתנהג אליו בכבוד, ולכן גם מי שרוצה לחלוק על ר' נחמן צריך לעשות זאת בכבוד, ולכן אנו אומרים שזה דרך גוזמא.

ולמה לא ללמוד דברי כפירה? אם הרב אומר שכדי להבין את הדבר צריך ללמוד את היפוכו אז כדי להבין את התורה- צריך ללמוד דברי כפירה? מסיבה פשוטה שתעשה ע"י זה לכופר. תלמד הבעש"ט ותלמד הגר"א אז בסדר תיהפך להיות חסיד או מתנגד, תלמד אביי ותלמד רבא- והלוואי שתהפך להיות כאביי או כרבא, זה בתוך המשפחה זה בסדר, אך אם תלמד כפירה אז אומר הרמב"ם שאתה תעשה לכופר, וחבל.

בחדריו הרב קוק גם כותב הרבה דברים שקשה להבינם? נכון, ולכן אמרתי מקודם שאנחנו אומרים את הדברים האלו כדי שאנחנו לא ניפול בדברים האלו. וכן אמרתי לא ללמוד חדריו. הרב קוק יש מיליון דברים ולפעמים הוא אומר דברים חשובים על עצמו, אבל אני מוגן כי הוא אומר עוד הרבה דברים. אך מי שמתחיל ללמוד חדריו לפני שקורא ולומד כל דבר אחר- אז הוא יכול ליפול בדבר הזה שאנחנו מדברים עליו.

אז אולי צריך ללמוד דברים אחרים מהרב קוק כדי להבין את שיטתו? הרב קוק כולל את כל השיטות בתוך השיטה שלו ולכן בזה שאתה לומד הרב קוק אתה לומד את כל השיטות. וגם הרב קוק אמר שצריך ללמוד דברים אחרים, ספרים אחרים לפני שלומדים את תורתו.

מי ההיפך של הרב קוק? אני לא יודע אם יש היפך אחד. תצא החוצה לרחוב תשמע את ההיפך. אולי בספר ויואל משה. אבל אתה לא צריך ללמוד את הדברים נגד הרב קוק, חופרים לך בראש 100 פעמים נגד הרב קוק, כל הזמן אתה שומע נגד הרב קוק- מהחילוניים ומהחרדים ומהציונים דתיים. רוב מה שמסתובב זה נגד הרב קוק, כי עדין לא הבינו עד תום את דבריו. והם מסבירים המון הסברים למה דבריו של הרב קוק לא נכונים או אינם רלוונטיים לימינו. אתה לא צריך להזמין שיגידו לך נגד הרב קוק- זה בא לבד. לא צריך לגרום למשברים אצל ילד קטן, זה בא לבד. יש 2 שיטות איך להתייחס לזה- יש שמתייחסים ועונים ויש כאלו שלא עונים, חבל על הזמן, הם ממשיכים ללמוד. אם נתחיל לענות על כל השאלות האלו- אנחנו לא נצליח ללמוד כלום!.

האם הרב קוק הוא הקדמה טובה לר' נחמן? לא, אני חושב שלא. כי הרב קוק אף פעם לא שולל אף דעה שהיא, חוץ מכפיר כמובן. אלא שצריך ללמוד ספרים שהם נוגדים את דבריו. הם לא צריכים לומר במפורש "אני נגד ר' נחמן" אלא שזו שיטה שונה. ואלו ספרים? כוזרי, מורה נבוכים. ואיך אני יודע מורה נבוכים? כי כתוב בר' נחמן שאסור ללמוד את המורה נבוכים. מי שילמד מורה נבוכים הוא לא ילך לאיבוד, אולי הוא ילך לאיבוד בתוך המורה נבוכים, יש פירוש על המו"נ הנקרא מביך המבינים..

אין גבול מסויים שלא מפחדים שהוא יהפך לכופר באשר ישמע דעות כפירה? על ירבעם שמעת? על ר' יוחנן כהן גדול שמעת? על חנניה בן עזור שמעת? על האדם הראשון שמעת? אדם לא יכול לומר לי זה לא יקרה. אנשים גדולים- נביא אמת נהפך לנביא שקר. אבל מה זה קשור אלינו? אנשים גדולים יודעים את זה. בינתיים זה לא שייך אלינו.

אני לא מבין למה לא נעשה חילוק בין הדברים שר' נחמן אומר על עצמו לבין סתם דברם שהוא אומר? הדברים סתם שר' נחמן אומר גם הם קיצוניים, שאי אפשר לקבל. צריך להיות שמח ואפילו במילא דשטוטא, זה דבר שאי אפשר לקבל. אבל הוא אף פעם לא הסביר מה זה מילי דשטוטא והסביר איך עושים את זה, אבל הוא כתב את זה. וכן הוא כותב עוד דברים מוזרים ולא רק בייחס לעצמו. הוא לא התכוין שתתחיל לעשות שטויות.. אתה צריך להבין את הדבר הזה שלו גם לאור דברים אחרים.

הדברים שלו כתובים בסגנון כזה שאתה יכול לטעות. גם המשנה והגמ' זה ככה- אתה עלול לטעות. הקיצור ר' נחמן להתחיל ללמוד בגיל 67. ולמה? כי זה פנסיה. כי אם אתה יוצא לפנסיה זה סימן שסיימת את כל הדברים אשר צריך ללמוד.

==
==