שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד גמרא וקרבת ד' (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: כיצד זה שאני מונה את ההבדל שבין הרש"י לתוס' בהלכות סוטה עוזר לי להתקרב לה'? מה הערך והצורך בלימוד גמרא ועיון משפיע על נפשו של הלומד? וכן כמה זמן צריך להשקיע בלימוד עיון? אלו שאלות של בחור משיעור א' בישיבת הסדר.

תשובה: זה לא עוזר להתקרב אל ה', זה עצמו קירבת ה'. מה זה קרבת ה'? יש קרבת ה' במעשים- מצוות, מידות טובות. ויש קרבת ה' בתכונות נפש, ויש קרבת ה' בכסף- צדקה. ויש קרבת ה' ברגש- תפילה. ויש קרבת ה' בשכל- לימוד תורה. וזה לא משנה מה אתה לומד. כל לימוד מקרב לה'. כל דבר שמיימי שבא מה' ואתה הולך בו- מקרב אל ה'. אולי הוא מתכוין לומר- מה זה עוזר להרגיש את ההתקרבות לה'? אני כבר עייף מהשאלה הזאת. כבר 500 שנה אותה השאלה. מלך הכוחות שבאדם הוא השכל. האדם בלי שכל, רצון, רגש ודמיון הוא לא אדם שלם. אבל מלך הכוחות הוא השכל, והוא מקרין על כל הכוחות האחרים. והגמרא זו הדרכה אלוקית מה לעשות בעולם.

אם כך, העיון מקרב אל ה'. בתפארת ישראל המהר"ל נשאל- אולי במקום גמ' נלמד פילוסופיה של אריסטו? גם אריסטו מדבר על רבש"ע. שכך שאל אותו הבחור אולי עדיף ללמוד על המלאכים וכן הלאה וזה יקרב יותר אל רבש"ע. ואם כך אז נלמד אריסטו. אלא שמסביר המהר"ל שזה לא נכון. כשאתה לומד השור שנגח את הפרה זה מביא לך יראת ה' יותר מאריסטו. שאריסטו זה עדיין שכל אנושי, והשור שנגח את הפרה- זה אלוקי. זה לא מספיק לדבר על רבש"ע, אלא צריך גם לקיים. והגמ' זה לקיים. ובגלל שהעוה"ז הוא מסובך אז יש רש"י תוס' וכן הלאה. איך זה משפיע על הנפש של הלומד? זה בונה את המלך של הכוחות שלו- את השכל בהמון דבקות בה', שאז אתה יודע כיצד לעשות. הגמ' שוברת את הראש לא בגלל שיש לה זמן פנוי, אלא שהגמ' מסובכת כי המציאות מסובכת. היא לא מסבכת סתם.

רמב"ם ה. יסודי התורה סוף פרק ב "..שב5 מצוות אלו לדעת שיש שם אלוה..." [..] ישנם הוויות אביי ורבא שזה דבר קטן, ויש דבר גדול שזה מעשה מרכבה ומעשה בראשית. ומה שהאדם עוסק בכל ההוויות שישנם בגמ' זה מיישבו ומסדרו וכן מסדר את כל העולם.

מהר"ל תפארת ישראל בהתחלה: התורה אינה רק סדר האדם אלא גם סדר העולם.

דברים על מלאכים לא כל אחד מבין. ר' יוסף אלבו מסביר בספר העיקרים שזו שערוריה לתלות את העוה"ב בהצלחה פילוסופית גדולה. אתה סותר את העוה"ב ליהודים ולרוב המין האנושי. זה בלתי אפשרי להבין דבר כזה. י"א שהוא סמך על הרמב"ם. אבל זה לא נכון. הרמב"ם אומר בסוף מו"נ: לא בזה יתהלל המתהלל. לדעת את ה' זה חסד וצדקה בארץ.

וכן בהקדמות מסביר מה עדיף: אדם עם מידות טובות אך לא יודע כלום, או אחד שיודע הכל אך עם מידות גרועות. ומדבר שם בשבח המידות הטובות אשר הם אלו אשר מיישבות את האדם מול חוכמתו אשר היא קומה ב' על גבי הקומה הזו של המידות הטובות.

מה שמיישב את האדם זה מה שהאדם עושה טוב, ומעל לזה כמובן יש דבר גדול. וודאי שצריך להתעסק בזה, אך קודם כל צריך להיות אדם קטן ואח"כ אדם גדול. אדם צריך קודם כל להיות אדם נורמאלי ומיושב, ואח"כ בונים. תלמד על מלאכים, אך לפני כן תלמד להיות בן אדם!

כשאתה לומד גמ' אתה לומד איך לברר שאלות. וכבר הזכרנו, כל החקירות של ר' חיים מבריסק הוא לא המציא אותם אלא הוא העתיק אותם ממקום אחד למקום אחר. בגמ' הכל תלוי בכל. זה אומר אחד, שיטה אחת, דבר ה' אחד. וגם קודשים צריך ללמוד. וכתוב בגמ' "נמי" היינו קודם ילמד את בשאר ואח"כ ילמד קודשים. אבל כמובן שגם קודשים צריך ללמוד, משום שדבר ה' אחד. הכל זה אחד.

לכן, אולי עדיף ללמוד זוהר שמדבר על מלאכים? אומר הרב באורות- אדם שלומד זוהר זה מחלת נפש. אנשים בטלנים לא מבינים משנה וגמ' יש להם נטייה חולנית לעסוק בזוהר ולחשוב שהם מבינים. אנו לא מדברים על אחד שקורא זוהר בחנוכת הבית- הוא מבין שהוא לא מבין. אחרי שאדם למד את כל הספרים ומיצא אותם, ונותרו לו שאלות אשר הוא לא מיצא אותם שם- אז הוא יכול לעסוק בנושאים נסתרים.

הגמ' כולל להבין את ההבדל שבין רש"י לתוס' זה מה שבונה את האדם. מטהר את האדם ומיישבו. ולא כמו כל הקישקושים שישנם בדתות אחרות שקר מדברים על תשוקות נשגבות ואידאלים עליונים אך לא יודעים איך לסדר את זה בעולם.

הוא שואל כמה? הרבה. הרצי"ה אמר לא פחות משעה לא יותר משעתיים. בא אדם מן הישיבה התיכונית והוא צמא ללימוד אמונה?! בסדר ניתן לו אישור מיוחד. לא צריך לעסוק בזה כל הזמן, צריך ללמוד שאר הדברים- תורה, תנ"ך, משנה, מוסר, הלכה. ובכל שאר הזמן לומדים גמרא בעיון ומזה צומח אדם גדול, אדם מן היישוב.