שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לידה 2 (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון


תהילים

ש: מה הם מזמורי תהילים שהם סגולה להריון?

ת: יש הוצאת תהילים עם פירוט תוכן כל פרק. אך כל הפרקים הם סגולה כי אינם פועלים דרך קסם, אלא מפני שאמירת תהילים מזככת את הנפש. ספר החינוך (מצווה תקיב). נר באישון לילה (356-355. ופעם אמר הגרי"ש אלישיב שאפילו אמירת תהילים בלי כוונת המילים מועילה, כיוון ש"דוד המלך כיוון בשביל כולנו את מה שצריך לכוון". הספד על הגרי"ש אלישיב מבנו הרב אברהם. ריש"א דגלותא עמ' יב. הסוד עמ' מח – מ"צ).


ציפורניים

ש: האם אפשר על פי ציפורניים לדעת אם זה הריון בן או בת?

ת: הבל.


אכילת הערלה

ש: יש נשים שנוהגות לאכול את הערלה של הנימול כסגולה להריון. כדאי?

ת: כבר כתב הרשב"ש, רבי שלמה בן שמעון דוראן, שיש בזה בעית כשרות (סי' תקיח). וכן בכה"ח (עט ס"ק יב – מ"צ). וכן הליכות עולם לגר"ע יוסף ו רכא. ילקוט יוסף ט עט ז.


עגלת תינוק בצבע אדום

ש: אמרו לי ששימוש בעגלה אדומה לתינוק יכולה לגרום לו להיות חם מזג?

ת: שטויות.


בגדי תינוק

ש: אסור לתלות בלילה בגדי תינוק שעדיין לא בן ארבעים יום?

ת: הבל.