שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לחוקי תנועה תוקף הלכתי (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם עבירה על חוקי התנועה היא גם עברה הלכתית על חוקי התורה?

תשובה: בוודאי. וזאת, בגלל שתי סיבות שכל אחת מהן מספקת.

הסיבה הראשונה היא פיקוח נפש. הרי חוקי התנועה אינם חוקים שמישהו בדה סתם מלבו. הם חוקים בין-לאומיים, ואגב גם שיטת התמרור והרמזור בארצנו מותאמת להוראות בין לאומיות שלולא זאת לא נוכל להשתייך לאיגוד הבין לאומי הנוגע לדרכים. אלו דברים שנחקרו ונבדקו היטב כדי להרבות בטיחות.

הרי במדינתנו נהרגים חלילה כל שנה כמה מאות אנשים, כלומר סך הכל פי כמה מכל הנהרגים במלחמות ישראל ובטרור.

מעשה בתלמיד חכם שכתב מאמר עם כותרת: האויב מספר שתיים של המדינה. והוא הסביר: אויב מספר שתיים של המדינה הוא הערבים, ומספר אחת הוא: תאונות הדרכים.

עברה על חוקי התנועה היא מסוכנת! אל תתחכם לומר: זה לא מסוכן, איני רואה בה שום סיכון ועובדה שעברתי על חוקי התנועה ולא קרה לי מאומה.

זה כן מסוכן! זה נבדק על פי אמות מידה אובייקטיביות.

כמובן, לא אמרנו שכל העובר עברת תנועה יש לו תאונה, אבל בחוקים שולט עיקרון ההכללה, בארמית: לא פלוג. אם כן, זה הטעם הראשון: פיקוח נפש.

טעם שני: תוקף חוקי המדינה. אדם חייב לקיימן גם מדין תורה, וזאת משלוש סיבות:

א. דינא דמלכותא דינא, שאגב גם תקף בחו"ל. מי שגר באנגליה כפוף לחוקי אנגליה, ואם אין הם מוצאים חן בעיניו, שיעזוב את אנגליה. כמובן, בארצנו, לא נאמר ליהודי שאם החוקים אינם מוצאים חן בעיניו שיעזוב את הארץ (עיין ר"ן נדרים). על כל פנים יש חובת דינא דמלכותא דינא.

ב. טובי העיר (בבא בתרא ח). יש סמכות לטובי העיר, כלומר לנבחרי העיר לתקן חוקי עזר עירוניים, והם מחייבים את כולם. ואין הבדל בין נבחרי העיר לנבחרי המדינה.

ג. דין מלך. אמנם אין לנו מלך בימינו, אבל מרן הרב קוק מוכיח באריכות בשו"ת משפט כהן שחלק מסמכויות המלך עוברות לכל הנהגה מוסכמת, כלומר, ממשלת ישראל. לכן מותר לה להוציא למלחמה, ואין זה נקרא רצח, וכן מותר לה לגבות מסים, ואין זה נקרא גזל.

הרי שלוש סיבות המחייבות שמירה על חוקי התנועה – נוסף על פיקוח נפש.