שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לוחות הברית (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לוחות הברית

ש: האם לוחות הברית היו עגולים או מרובעים?

ת: מרובעים. בבא בתרא יד א. מקור העיגול הוא אומנות נוצרית.

[הרבי מלובביץ' התעקש להשתמש רק במרובעים. שערי הלכה ומנהג א קצט. וכשנשאל הגרי"ש אלישיב: כיצד יש לנהוג למעשה כאשר בונים ארון קודש חדש, האם לעשות דוגמת "שני לוחות הברית" עגולות כנהוג או לעשותן מרובעות כפשות הגמרא? השיב: אין לשנות מהנהוג והמקובל בתפוצות ישראל עד כה ויש לעשותן עגולות בראשיהן. וכסברא זו כתב גם הגראמ"מ שך: "הנכון שברוב בתי כנסיות שראיתי המה עגולין בראשן, אם כי איני יודע הטעם בזה כי בעיקרן הם מרובעות, אבל מנהג ישראל הלכה היא והטעם כמוס אצלנו", אלא שהוסיף שמבטל דעתו למה ששמע בשם הסטייפלר לעשותן מרובעות. מכתבים ומאמרים ח"א מכתב צד. אך כשנאשל הג"ר קניבסקי, אמר שלמעשה אין לשנות מהנהג, ולעשותן עגולות בראשן. ישא יוסף ד לו. אמנם כתב הגר"מ שטרנבוך שעדיף מרובעים אבל מותר עגולים כי הם סמל בעלמא. שו"ת תשובות והנהגות ב תקלה. וגם בסמל של בני עקיבא יש לוחות הברית מעוגלים. ור' אושר רוטה סיפר לי ששאלו הרב חיים דרוקמן על כך, והשיב שאכן צריכים להיות מרובעים אבל קשה לשנות כי סמל כבר מקובל וידוע שנים רבות. וכשהכתירו את הגר"ע יוסף לראשון לציון ולרב הראשי לישראל, הוא קיבל מתנה מהקהילה היהודית בטורקיה, טס של זהב ויש שם את לוחות הברית עם שרשרת. והגר"ע יוסף ענד את הטס על צווארו בזמן הפגישה עם האפיפיור כתשובה יהודית לצלב המוזהב שעונד האפיפיור על צווארו. והלוחות הברית הם בצורת עיגול – רשם מ"צ.]