שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

להתחתן מאוהבים- הידור מצווה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם מי שמצא בחורה טובה והוא אוהב אותה אבל אולי הוא ימצא אחרת שהוא יאהב אותה יותר, איך הוא יודע? היא טובה אבל אולי ימצא אחרת יותר טובה.

כתוב בשו"ת אגרות משה שאין לדבר סוף, וצריך להאמין בהשגחה האלוקית, שאחרת- אין לדבר סוף. אולי ימצא אחת אחרת שיותר טובה ואלי יותר טובה וכן הלאה

אבל באמת זו מחלוקת בין הגר"א לבית יוסף לגבי שיטת רשי בבא קמא ט: הידור מצווה עד שליש, זה אמנם כתוב לגבי לולב ואתרוג אבל אמרו הפוס' שכך בכל מצווה. ומה זה נקרא עד שליש? יש שניים לפניו- 2 לולבים וזה יותר מהודר מהשני אז יקח את השני אם יש הפרש של שליש. אומר הבית יוסף שאם זה לפניו, ואם זה לא לפניו. כלומר הוא קנה לולב ומצא אחר יותר יפה יקנה גם אותו.. אם כן אין לדבר סוף אבל כך סובר הגרא. אבל זה לא מה שכתוב ברש"י. כתוב ברש"י כי זה לא מציאותי.

משנ"ב סימן תרנ"ו אם קנה אתרוג שראוי לצאת בו בצמצום... אומר המשנ"ב עיין מ"א שאין הדין כך דווקא באתרוג אלא בכל מצווה..

שער הציון ב' הוא פירוש רש"י בב"ק דף ט..

אתה מתחתן עם בחורה ואז אתה מוצא אחת יותר טובה, אז מי יקנה את זאת שכבר קנית?.. זה לא מציאותי.

כמובן, בזה הנחנו הנחה שזה הידור מצווה.

כך כתוב במשפט כהן בסוף שלהתחתן זה מצווה, ולהתחתן עם אישה שהוא אוהב זה הידור מצווה. להתחתן עם אישה שהוא מאוהב בה זה כבר מהדרין מן המהדרין. ואנחנו בישיבה בוודאי ראוי להחמיר. אמנם לא חייבים להחמיר אבל נהוג. אם בישיבה אדם לא יחמיר אז איפה כן יחמירו, אני מדבר דווקא על הדין הזה להתחתן עם מישהי שהוא מאוהב בה.

משפט כהן קמז "וכן הידור לישא דווקא הטובה בעיניו יותר" ואיך אפשר לומר שזה הידור מצווה? שכן כתוב שלא יקדש אישה עד שיראנה שמא לא תמצא חן בעיניו? זה משהו אחר- הוא מרגיש דחייה. אבל כשהוא מאוהב זה לא חייב להיות.

קושיא אבל אם לא מאוהב איך הוא יוכל לדאוג ולעשות חסד לאישתו שתהיה שמחה וכו'..

כדי לישא אישה מותר ליסוע לחו"ל זה אם הוא לא מוצא פה או אפילו שלא חיפש פה? אלא שמותר לצאת זמנית בשביל ההידור כדי לישא את הטובה בעיניו יותר.. זה לא ברור והוא דן בזה, שישיבת א"י חשובה טובא, והיא דוחה את ההידור לישא את האישה הטובה בעניו. אבל למה זה לא חלק מהמצווה שהוא מאוהב?

תשובה: זו שאלה כבדה, מה הכוונה לאהוב. אומר הבחור שבוכה אומר לו רבו למה אתה בוכה? כי אני מאוהב בבחורה, אבל זה נחמד.. אומר לו הבחור שהיא לא אוהבת אותי. אבל מה זה קשור. אתה לא מבין שום דבר באהבה. אתה לא אוהב אותה אלא אתה אוהב את עצמך. כשהיא בקבתך נעים לך ולכן אתה רוצה שהיא תהיה שלך, אם היית אוהב אותה היית שובר את הראש מה לעשות כדי שיהיה לה נעים. כן כן.. מה לעשות כדי שיהיה לה נעים? תחפש לה שידוך מתאים..

כלומר האם חוויית ההתאהבות שנעים לו לאהוב היא הכרחית או לא, שהוא נהנה מאוד להנות לשני, הוא מטיב לה ועושה לה נעים כי כשנעים לה נעים לו- אז זו גם נעימות בשבילו.

בסופו של דבר כך הוא גם במסל"ש להתענג על ה'.

על כל פנים אצל רוב הזוגות האהבה הרומנטית נמוגה במשך הזמן. למה? לא יודעים או כן יודעים, אבל זה לא חייב להיות, היא יכולה להישאר תמיד כמו שהיה תחת החופה.

רבנו הרצי"ה אישתו התחתנה צעירה בגיל 50 והוא מאוד אהבה אהבת נפש וכל שנה דיבר עליה והיה בוכה..

זה אפשרי. גם בגיל זיקנה להיות מאוהב. צריך בשביל זה יום יום לחדש את האהבה.

רבנו הרצי"ה אמר שמניחים תפילין "וארשתיך לי.." להיזכר באישתו. להיזכר באירוסין- הרי את מקודשת לי בטבעת זאת, ולא בוורט עם ההורים. אלא שצריך תמיד לזכור את הקטע הזה של החופה כשמניחים תפילין.

ולמה דווקא כשמניחים תפילין? כי מזכירים וארשתיך לי. ועכשיו יש פטנט יש שומר מסך בפלאפון- בשביל שלא ישכחו. זה שומר מסך- מלשון מסך את החוטים. אז תמיד לזכור את הרגע של מתחת לחופה. ומחר כל התלמידים הנשואים באים עם שומר מסך עם התמונה של מתחת לחופה. ויש גם תמונת רקע, וזו מחלוקת הפוסקים.

==


==