שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

להציל את המדינה היהודית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

להציל את המדינה היהודית

[אתר כיפה]


אשרינו שבחסיד ד' זכינו למדינה, אך לא די בכך. מדינה צרכיה נשמה. מדינתנו צריכה להיות מדינה יהודית.

לצערנו בכנסת הנוכחית, נוצר מצב נורא, גל עכור של חקיקה נגד הצביון היהודי של מדינתנו. חלק מהחוקים כבר נחקקו, חלק בתהליך חקיקה, חלקת מחכים. סך הכל 55 חוקים.

עלינו לעמול כדי לעצור חקיקה זו, ואף לתקן מה שכבר עוות.

הנה מספר חוקים נוראים שכבר נחקקו או שהתחילה חקיקתם ,בתחומים שונים: משפחה, צניעות, מי יהודי, חיים, כשרות, שבת, רבנות, דיינות.

א. הריסת המשפחה – אישור נישואים אזרחיים כולל נישואי תערובת. הכרת נישואים איש עם איש ואשה עם אשה. אימוץ ילד על ידי שני גברים החיים יחד או שתי נשים החיות יחד. פונדקאות תינוק עבור זוגות הנ"ל. אימוץ ילד יהודי להורים גויים.

ב. הריסת הצניעות – איסור לקיים אירוע נפרד גברים ונשים במקומות ציבוריים.

ג. הריסת מי יהודי – גיור לא על פי ההלכה.

ד. הריסת החיים – מתן תרופות ממיתות לבקשת החולה.

ה. הריסת הכשרות – כפייה על הרבנות לתת תעודת כשרות לבתי-עסק הפתוחים בשבת, מה שפוגע בעצמאות הפסיקה ההלכתית.

ו. הריסת השבת – הפעלת תחבורה בשבת.

ז. הריסת הרבנות – סנקציות לרבנים על ביטוי עמדתם , פגיעה בחופש הביטוי. הגבלת גיל ומשך כהונתם של רבני ערים.

ח. הריסת הרבנות הראשית – הגדלת מספר נציגים לא רבניים בגוף הבוחר. רב ראשי אחד כלומר ביטול תפקידו כנשיא בית הדין הגדול והעברת סמכות זו למשרד המשפטים. הסרת הרב הראשי לצה"ל וסגנו כבוחרים ברבנים הראשיים.

ט. הריסת הדיינות – מתן עדיפות לבית משפט על פני בית-דין רבניים. ייצוג לנשים במינוי רבנים. מינוי מנהל בתי-הדין הרבניים שאינו רב, - כלומר אשה או אדם אנטי הלכתי. הקלה בדרישות לראוי להיות דיין בבית הדין הגדול.

י. הריסת התורה – חוק גיוס המצמצם שנות לימוד בישיבה, מגדיר מכסות, נותן סנקציות של בית סוהר. צמצום תקציב הישיבות לחצי בערך.

---

וכן נמנעה חקיקת חוקים טובים.

א. הגבלת המסיון – איסור שידול להמרת דת.

ב. חינוך יהודי – הכנסת לימודי יהדות כלימוד חובה בליבה.

ג. סטטוס קוו – קביעת הסטטוס קוו כחוק יסוד.

---

אבל בל נתייאש, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. נעשה ונצליח בעזרת ד'. חזק ואמץ.


  • פורסם בשאילת שלמה 379