שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

להכיר טובה לנשיא פרס

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

להכיר טובה לנשיא פרס

[מתוך העתונות]


עלינו להיות שמחים שיש לנו מדינה ושיש לנו נשיא ושאינינו משועבדים לגויים. כמובן שהנשיא שלנו הוא עוד לא המשיח ובודאי לא מתיימר להיות המשיח, אבל זה כבר אושר גדול לנו שיש לנו מדינה ושיש לנו נשיא.

מול הביקורת על התנהלותו הבזבזנית ומנקרת העיניים, יש להזכיר את הדברים החשובים. אחת הזכויות הגדולות של פרס שלא ידועה לרבים, בגלל הצנזורה, היא העוצמה הגרעינית של מדינת ישראל.

אם נחפש באינטרנט לא נמצא על זה שום דבר בעברית, אבל אם נחפש באתרים לועזיים נמצא שלמדינת ישראל מאות טילי יריחו 2 עם ראש חץ גרעיני עם טווח של 700 קילומטר, ומאות טילי יריחו 3 עם טווח של 11,500 קילומטר. אין כאן ירה הצנזורה כי הכל כתוב באתרים לועזיים.

לפני מלחמת ששת הימים חימשנו את הטילים, ובמלחמת יום הכיפורים כשנגמרה התחמושת חימשנו את הטילים שוב, והם היו בבחינת נשק מלחמת יום הדין כפשוטו. ברוך ד' שלא הצטרכנו להשתמש בנשק הזה, אך זו הייתה הרתעה רצינית, ועד היום אויבנו נרתעים מכך. כל העוצמה הזו הוא בזכות שמעון פרס, שבגלל היותו סוציאליסט, היה לו קשר עם עמיתו הסוציאליסטים מצרפת ולאט לאט, באופן רשמי ולא רשמי השגנו את היכולת הגרעינית. פרס עשה את זה בצנעה ובענווה. לכן אנחנו חייבים להחזיק טובה עצומה לנשיא פרס על כך.

גם מי שיש לו ביקורת על עמדותיו המדיניות של פרס, וזה לגיטימי, או על ניהול ארמון הנשיאות, גם לזה יש מקום, אבל אסור להתבלבל בין עיקר לטפל, ואנחנו צריכים להוקיר טובה לנשיא פרס.

אשר לאירוע אמש, לא לעסוק בלשון הרע, רק להגיד דברים טובים. עם כל הביקורת של כמה אנשים, אנחנו חייבים לאדם הזה, ואנחנו מברכים אותו שיזכה לחיים ארוכים וטובים.

"מי האיש החפץ ימים לראות טוב", חפץ ימים – זו אריכות ימים, לראות טוב – זו איכות חיים. העיקר הוא "נצור לשנך מרע ושפתיך מדבר מרמה". אני לא יודע אם הנשיא פרס מקפיד על כל הלכות 'חפץ חיים' אבל באופן כללי הוא מכבד את הבריות ונזהר בלשונו.


  • פורסם בשאילת שלמה 283