שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לדתיים-לאומיים מגיע מפלגה דתית-לאומית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לדתיים-לאומיים מגיע מפלגה דתית-לאומית

[אתר כיפה]


לו הדתיים-לאומיים היו יודעים מה מתרחש באמת בבית-היהודי לא היו מצביעים עבורו. אבל הצליחו להרדים אותם, הצליחו להטעות אותם. זה באמת עצוב לראות כיצד לציבור יקר ומעולה זה אין ייצוג הולם בכנסת, לכן הוא מתפזר לכל מיני מפלגות, או למפלגה שאמנם נושאת שם של דתית-לאומית, אבל באמת השתלטו עליה, ועושים בה כבתוך שלהם.

כי גדול הוא הציבור הדתי-לאומי, בין 700,000 ל1,000,000, כלומר בין 13% ל18% באומה. אז מגיעה לו מפלגה מתאימה: ואין זה משנה מה הגוון הדתי-לאומי שלו, כי 28% מגדירים עצמם כחרדים-לאומיים, 45% כדתיים-לאומיים, ו27% כדתיים-לאומיים-ליברליים. אבל כשמו כן תהילתו, הדתי הלאומי, אוהב את הדת ואת הלאום, מזדהה עמוק עם הדת והלאום, ולא יוותר בשום אופן על הדת והלאום.

לכן, כל דתי-לאומי לא יסכים לנישואים רשמיים מטעם המדינה בין יהודי לגויה, או יהודיה לגוי, או איש עם איש, ואשה עם אשה, וקל וחומר ששני גברים אלו יוכלו לקנות לעצמם תינוק – מה שמכונה חוק הפונדקאות.

וכן, כל דתי-לאומי לא יסכים שכל מי שרוצה ליטול את השם יהודי, יטול, ושאפשר יהיה להתגייר בלי קבלת מצוות, ושיגיירו מאות אלפי עולים רק על יסוד הזדהות יהודית.

בודאי יהודי דתי-לאומי לא יסכים עם מצב שאסור לבנות בית אחד באזורי ירושלים.

ויהודי דתי-לאומי מאוד מכבד את הרבנות הראשית ואינו גאה בכך שמשפילים אותה.

גם לא מובן לו כל כך איך אדם לא דתי-לאומי ,כיון שאינו דתי ,יכול לייצג אותו.

וכמובן הוא לא יסכים שמי שטוען נגד כל אלה בשקט ובנימוס יקבל איומים.

שיהיה ברור, לציבור הדתי-לאומי יש קווים אדומים. הם לא זהים לגמרי בקבוצות שונות, אבל בודאי לכולם יש קווים אדומים. לבית היהודי, אין, הוא רכיכה, הקו האדום היחיד שלו הוא: הכיסא. הוא: לשבת בממשלה, כדי "להשפיע מבפנים".

לא אמרנו שהדת והלאום אינם מענינים את הבית היהודי, אך רק עד גבול מסויים, כמשל הג"ר יוסף דב סולוביצ'יק ב"חמש דרשות" בשם זקנו ה"בית הלוי" על מטבע הכסף. יש הלכה שאם אדם הפקיד אצל חברו מטבעות זהב אך אמר לו שהן כסף, והוא פשע בשמירה, עליו לשלם רק על מטבעות כסף, כי לו ידע שהן מזהב, היה שומר יותר טוב. עבור הבית היהודי הדת והלאום הם רק נושא לדיבורים יפים, כמו מטבע כסף, או נחושת, או פלסטי, ולא למסירות נפש.

אבל לציבור הדתי-לאומי כולו, גם המגדיר עצמו כליברלי, זה זהב. וגם אם אדם פלוני או אלמוני, אינו בתכלית השלימות באופן אישי, כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל ודאי רוצה הוא במדינה ששם ד' נקרא עליה.

האם הציבור הדתי-לאומי מזדהה עם עמדת היו"ר שמוכן לפתוח את כל הסוגיות על דת ומדינה כמכלול ויצירת מכלול חדש? – כאשר השאיר בעמימות מחוכמת מה הוא מתכנן לוותר.

האם הציבור הדתי-לאומי מזדהה עם ההצהרות על מוכנות לנהל מו"מ עם פלסטינאים ולוויתורים? – וגם זאת השאירו עם ערפילים חמקנים מה מונכים לוותר.

אז אולי הגיע הזמן להחזיר לדתיים-הלאומיים את המפלגה שלהם?


  • פורסם בשאילת שלמה 368