שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לדבר טוב על הארץ

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת שלח: לדבר טוב על הארץ

[נרשם ע"י יוסף אברמסון]


מניין אנו יודעים כי הקב"ה שולל אותם המקטרים על המציאות בארץ ישראל ורוטנים כל היום: "המדינה הזאת", "הצבא הזה", "הממשלה הזאת" וכדומה? - מהמרגלים, שהוציאו דיבה רעה על הארץ.

שהרי יש להקשות: מדוע לכנותם כמוציאי דיבה רעה על ה"ארץ"? הרי לא אמרו שום דבר רע על רגבי האדמה, האבנים, העצים והפירות! להיפך, אמרו כי היא "זבת חלב ודבש" (במדבר יג כז)! בסה"כ דיברו נגד הגויים הרשעים שבארץ, נגד הכנעני, הפריזי, היבוסי, והגרגשי וכו', לא על הארץ עצמה!

אלא שבכך הם אומרים למעשה ישיבת הארץ עצמה רעה. ואנו אוהבים את הארץ כמו שהיא.


  • פורסם בשאילת שלמה 280