שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לא כל הרוצה ליטול שם בית דין לגיור יבוא ויטול (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לא כל הרוצה ליטול את שם בית דין לגיור יבוא ויטול

מחאה גדולה

החוק המוצע שיאפשר לרב עיר שיוסמך לכך להקים בית דין לגיור הוא פירצה בחומת הגיור ופירצה בחומת האומה, כי מי ערב לנו שביום מן הימים לא יגייר בלי קבלת מצוות.

לא כל הרוצה ליטול שם גיור יבוא ויטול, ולא כל הרוצה להקים בית דין לגיור יבוא ויקם. קל וחומר ממרן הרב קוק שהיה מאוד ירא הוראה לגייר.

לא פוליטיקאים יקבעו במדינתנו מי ראוי לגייר אלא הרבנות הראשית לישראל.

ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו.


  • פורסם בשאילת שלמה 323