שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לא די לומר: טעיתי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לא די לומר: טעיתי

[אתר סרוגים]


אופנה חדשה של אישי ציבור: לעשות כעולם ברוחם, ומול הביקורת לומר: טעיתי. תרגיל פוליטי מאוד מחוכם, מאוד פוסט-מודרני, מאוד אלגנטי ומאוד לא מוסרי. טעות כזו עלולה לעלות מאוד ביותר לכלל ולפרטים, בגוף ובנפש, ולא די להיפטר באמריה קלילה: טעיתי.

זה הפוליקאי אמר בזמנים אלו ארבעה פעמים טעיתי. כל פעם אנשים חכמים הזהירו אותו, אך הוא לא שמע להם, ולאתר מעשה התנצל במתק שפתיו: טעיתי.

לכך יש שתי אפשרויות. או שהוא שיטה בהם ואז אין זו טעות אלא שקר. או שהוא חשב לתומו שהוא יותר חכם מהם, ועל כגון זה נאמר: שגגת תלמיד עולה זדון. כלומר, כיוון שזה מקצועו, וזה תפקידו, וזו אחריותו - אין לו לטעות. ואם טעה, עליו לשלם מאוד על האסון שגרם.

האזרח התמים שואל למה אחרי מלחמת לבנון השניה והדו"ח החלקי של ועדת וינוגרד, המערכת הצבאית הסיקה מסקנות והאחראים פרשו. אבל המערכת הפוליטית נשארה על כנה כאילו מאומה לא קרה, רק הבטיחה לתקן ליקויים, אך למעשה דבר לא תוקן.

מי שטעה צריך לשלם ולהיענש. אם לא כן, המסר הוא שמותר לפוליטיקאי, לעשות כעולם ברוחו, ומול הביקורת יהיה די לומר בענווה מעושה: טעיתי. גם בענווה מאוסה.

וזה גם פותח פתח להמשיך לנהוג בדרך מופקרת זו, ועל כך אומר הפתגם הלטיני:

Errare Est Humanum, Perseverare Diabolicum

זה אנושי לטעות, שטני להמשיך.


  • פורסם בשאילת שלמה 360