שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לאור מצב ביטחוני מסוכן- צריך להבליג 2 (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם להגיב בצורה תקיפה או לחכות שכוחות הביטחון יעשו מה שיעשו?

תשובה: לחכות, וזה בגלל 2 סיבות: 1. סיבה מעשית תועלתית. 2. סיבה רוחנית מוסרית הלכתית עקרונית.

1. מבחינה מעשית: לא טוב לעבור על החוק. במקום שאתה תהיה התובע נגד ערבים אתה נעשה הנתבע, אתה צריך להתגונן הערבים מאומנים בזה, יוצרים פרובוקציה, שזה לגרום תיגרה אבל לקלוט אותה בצד השני, הם מחכים לזה. הם מצלמים, הם מביאים עורכי דין שלהם, ויכולים למרמר לך את החיים חודשים ושנים, והוצאות עורכי דין וכן הלאה. זה לא רעיון טוב מבחינה פרקטית. אלא למסור כל לכוחות הביטחון שיעשו. אתה אמנם לא יודע תגובה שלך- תביא שקט או תביא הסלמה, לפעמים זה ככה ולפעמים זה ככה. כדי לשפוט צריך לדעת הרבה גורמים שהם לא בידך, וגם אם הם בידך- לא בטוח שאתה יודע לקרוא אותם ולהבינם ולא לטעות. לפעמים כוחות הביטחון גם טועים, אבל יש להם סמכות. ולכן מבחינה מעשית זה רעיון רע. סטטיסטית לפעמים טוב ולפעמים רע, ע"פ רוב זה רע.

2. מבחינה רוחנית מעשית אסור מרי אזרחי, גם בלתי אלים וק"ו אלים. אסור לעבור על חוקי המדינה, לא במדינה זאת ולא במדינה אחרת, וק"ן מדינה זאת. גם אם החוקים לא נראים לך. חוקים לא נראים לך- תחליף את הממשלה, יש בחירות כל 4 שנים. ואם המצב בלתי נסבל- תעורר את דעת הקהל- הפגנות, אם יש לחץ גדול בדעת הקהל- הממשלה מקדימה את הבחירות. אבל אתה לא יכול להחליט בשביל עמ"י כאשר התוצאות וההשלכות זה כל עמ"י. אין דבר כזה לקחת את החוק בידיים, גם אם אתה צודק.

יונתן צדק כשהוא אכל מהדבש, ושאול טעה. העם היה עייף ורעב ולא היה לו כוח להילחם כי שאול גזר צום ויונתן אכל קצת דבש ואורו עיניו ולכן הוא צדק, ובכל זאת שאול שאל את האורים והתומים והם לא ענו, ה' ברוגז, הפיל גורל מי אשם ויונתן נפל, רבש"ע אמר שהוא אשם. קושיא: כתוב פבס' שהוא לא ידע ששאול נתן הוראה לא לאכול? תשובה: הוא לא שם לב שכל הלוחמים לא אוכלים. מה השדה מלא בדבש ואף אחד מן הלוחמים לא אוכל?!

לא רק שהוא ראה דבר תמוה שאף אחד לא אוכל אלא שזהו דבש חינם על פני השדה. רבש"ע לא ענה בגלל זה באורים ותומים. כלומר, אי אפשר להפר הוראה אלא אם כן זה טעות בעליל. סיפור הדבש זה נראה טעות בעליל. מה זה טעות בעליל? שישנה פקודה שהמפקד אומר ואין לפניו את כל הגורמים שהובאו לפקודה, ואם היו לפניו- לא היה עושה אותה. אם המלך מצווה אז עושים. ואף אם הוא טועה, וכן הוא בסנהדרין. וזה נלמד מדין זקן ממרא. ולמה זה ככה? כי אפשר לסבול טעות אחת פעם בהרבה זמן מאשר אנדרלמוסיה במשך זמן ארוך שכל אחד עושה מה שהוא רוצה כמו שהיה בימי השופטים שכל שבט עושה מה שהוא רוצה. וכך מסביר ספר החינוך שאנחנו מעדיפים לסבול טעות אחת מאשר טעות אחת גדולה כל הזמן.

ועיין שאילתות רב אחי גאון קמב לגבי הסוגיא בב"ק על יואב בן צרויה שרצה להוציא להורג למי שנתן הוראות לא נכונות, כי בענייני מלחמה אנחנו לא יודעים לאיפה הדברים מגיעים ולאיפה הם מובילים. הוא מביא שם דוגמאות של פילגש בגבעה וכו'.

גם בתחום אחר אסור לבטל חוקים. וסיפור על הרצי"ה אשר עצר שוטר את אחד מתלמידיו ואמר הרצי"ה לשוטר- תן לו קנס, משום שעבר על החוקים. אומר שם הנציב שיש סמכות להוציא להורג משום כך, בגלל שאתה מפריע בענייני ביטחון וזה חמור מאוד. אך כך הוא הדין בשאר החוקים שאין לעבור עליהם, וק"ו לענייני ביטחון שהם מאוד חמורים.

מכתב שכתבתי פעם לכבוד הרבנים הראשיים [הרב שאלם האם זה בסדר שאנחנו נוהגים בישיבה בדרך של איפוק בנושא של הבלאגן ברחוב עם הערבים, כל דרכיה דרכי נועם...].

ככה אנחנו נוהגים פה בישיבה משנת תשמ', וזה פועל. יש מקומות אחרים שנוהגים אחרת ואנחנו לא שופטים מקומות אחרים, אנחנו דנים פה. זה נכון, זה מלחיץ. מי שאין לו עצבים של ברזל צריך ללמוד בישיבה אחרת. אע"פ שרוצחים מגיעים לפעמים גם לשם. מי שמפחד פה יכול ללכת למקומות יותר בטוחים, ככה אנחנו עושים. יש חסרונות ויש בעיות, אבל לפי מה שאנחנו מכירים את המציאות מעשית זה טוב לטווח הקצר והארוך וגם מוסרית ורוחנית זה מה שצריך לעשות. אומר הנציב שאם אתה פועל פעולות מוסריות וטובות אתה מחליש את השלטון ואתה חייב מיתה. כל המחליש את הרמטכ"ל- הוא רודף את כלל ישראל, כי הוא משדר שהוא יותר טוב ממנו.

מה הסברא של המקומות שכן מגיבים על כל דבר שגם להם יש הצלחות? זה סימן טוב שאתה מבין את זה, שכל ילד בן 14 מבין שאם מרביצים למי שהרביץ לך- זה מבינים, אך לחכות בסבלנות ששלטון החוק יטפל במי שמרביץ- זה ילד בן 14 לא יודע. להחזיר מכות את זה כולם מבינים.

ומה עם המחתרות שהיו לפני קום המדינה? א. לא אמרתי שאסור לעשות מלחמת עצמאות פרטיזנים, אלא שהכלל עושה את זה, זו לא מצווה על הפרט, אלא על הכלל. הכלל יחשוב ויחליט מה לעשות עם הבריטים. אז היו 3 נציגים של הכלל- האצל הלחי וההגנה, והיו בניהם דברים מאוד קשים, כל אחד מהם טען שהוא הרוב של דעת הקהל. ההגנה היו הרוב, אבל עדים 3 אלו נחלמו זה בזה. אך עכשיו אין לך פה 3 מדינות. כולם מסכימים שהממשלה והכנסת הם הנציגים שלנו, חוץ מנטורי קרטא, ולכן הם נציגים שלנו. אז היה מצב אחר, וגם היה מצב מאוד מסובך שאנחנו עכשיו לא דון מי צדק, ונסתפק בזה שנומר שליבנו כואב על מה שקרה אז עם הספינה אלטלנה.

שבסוף ירו עם תותחים על הספינה והלכה כל הספינה, באמצע מלחמה אנחנו יורים על עצמנו?! די לנו לכאוב על מה שקרה. זה לא נורמאלי שיש 3 צבאות. צריך מלך אחד וסנהדרין אחד. והמצב הזה הרעוע נעתיקו אלינו? נקים 3 מדינות?! אפשר להקים ממשלת צללים כמו שהקימו האנגליה, זה כאילו ממשלה שכל שאלה שעומדת על הפרק- אנחנו דנים יחד ומוציאים החלטות לאומה והאומה אומרת יפה. כך עשו באנגליה במיעוט שלא היו בממשלה, ובסוף המיעוט זכה בבחירות והמיעוט אף החליף את המלך, כי ראו שיש להם מדיניות אחת מוצלחת, אך גם הממשלת הצללים לא עשתה מה שהיא רוצה.

בשעת מעשה ע"פ חוק אתה יכול להגיב. על זה אין שאלה. סיפרתי ביום חמישי. על זה כולם מסכימים ואין וויכוח, אם אתה בסכנה מיידית אז תירה ואין וויכוח. אך לא בסברא- שאם עכשיו נעשה לא ככה אז פעם הבאה הוא יזהר. בוודאי שמותר הגנה. מותר להשתמש בכוח סביר גם אם אתה לא בסכנה. איש אחד פלש בדירה של בחורה רצה לאנוס אותה והיא ירתה בו והרגתו, והיה שופט שאמר שזהו הכוח הסביר נגד אנס. יפה כל הכבוד לשופט הזה. אבל לא שאתה מפעיל מנגנון הרתעה, איך קוראים לזה? מאזן אימה. לא כדי לך להתעסק איתי כי אני אתעסק איתך, קוראים לזה מאזן אימה. פה נתחיל מאזן אימה. מאזן אימה עם מי? עם המשטרה? במקום לטפל בהם הם יטפלו בנו וישמרו עלינו שאנחנו לא נטפל בהם. זה לא המקום של מאזן אימה. זהו הטיעון המעשי. גם מעשי וגם הלכתי.

אני מבין שיש תלמידים שהם בלחץ. אל תפרסם את זה בכל מקום על הקירות, שזה יכניס את כולם ללחץ. מי שמפחד- שיילך למקום אחר בו יותר בטוח. אתה יכול ללכת גם לפריז זה גם טוב. מה נעשה? אנחנו מודים שפה יש מידה של סיכון. אבל סטטיסטית פה אין בלאגן יותר ממקום אחר בארץ, יש פה הרבה רוצחים ברחוב, אבל יש פה גם 400 מצלמות, שוטרים, מג"ב, שב"ק, מודיעין אזרחי, שוטרים סמויים. עם כל זה יש פה פחות אירועים ממקום אחר. סה"כ אמרנו שהמשטרה עובדת טוב, אבל זה לא סגור הרמטית. באף מקום בעולם אתה מוגן לגמרי מטרוריסטים, רוצחים, אנסים וכו'..

שלמה להט היה באמריקה בטקס חשוב ניגש נער עם סכין ואמר לו תן לי את השעון שלך, והוא נתן לו את השעון שלו, הוא לא יסכן את החיים שלו בשביל שעון. אבל מי שמפחד- יכול להקים את עטרת ניו יורק. המצב עלול להסלים ויכול להיות יותר קשה או פחות קשה.

למה שלא נחכה שכל עמ"י ירצה לגור פה, זה רק מקשה על המשטרה וכוחות הבטחון שאנחנו פה? כי נעים פה, והמסל"ש אומר שה' ברא את העולם כדי להתענג, ואנחנו מתענגים. אנחנו פה בהסכמת עמ"י, הכל חוקי פה. ממול בונים לא חוקי, זה לא עניין שלנו, פה הכל חוקי, הכל בהסכמת עמ"י. כל קיר שמטפלים בו צריך אישור. כדי לבנות קומה שנייה אנחנו מחכים לאישור כבר 10 שנים אני חושב. אנחנו לא יודעים כמה זמן יקח לכל מיני אישורים, אך כל מה שפה הוא בהסכמת עמ"י. הרבה שמאלנים שהם נגד הישיבה, מביאים אותם לפה והם משנים את דעתם הם רואים שזה מוסיף אור לאומה. לא צריך את הקיצוניות ההפוה.

אם אתה בסכנת פיקוח נפש- מותר לך לטפל מיידית, אך אם זה לא פיקוח נפש- אתה שורק למג"ב, אחרת אתה מעליב אותו.

בשלח ספר החינוך מביא שאם פגעו בך- תחזיר? נכון, כתוב שתחזיר, אך השאלה היא מי הוא האני, פה האני זה כלל ישראל. פה זה מדינה, והאני התרחב, האני יותר טוב. אחרת חזרנו לשאלה הראשונה בימי שפוט השופטים שאיש הישר בעיניו יעשה.

מותר להפעיל כוח סביר אם יש סכנה נשקפת, אם לא- אז נתק מגע, יש משמר הגבול וכן הלאה. הרבה פעמים יש אנשים בתוך הזירה, אך אתה לא מזהה אותם כי הם לבושים כמו אזרחים.

סיכום: לא עושים דברים בלתי חוקיים לא פה ולא באף מקום מסיבה תועלתית ומסיבה רוחנית עצמית. כך גם כל המאבקים לימד הרצי"ה, שהכל צריך להיות עם הממשלה שלנו, עם ולא נגד. אנחנו לא נגד, אנחנו עם. ובסה"כ אנחנו עובדים טוב, כחות הביטחון עובדים במדינה הזאת מעולה, זה לא אומר שמדי פעם אין תקלות.

חזק ואמץ לא לדאוג הכל יסתדר עד שיבוא המשיח ויעשה הרבה מלחמות וגם יהיה מסוכן. אז מי שמפחד שיתפלל שלא יבוא המשיח ולא יהיו בעיות.

==


==