שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כתובה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון


כתובה מודפסת

ש: האם מותר להשתמש בכתובה מודפסת או שיש לכתוב הכל בכתב יד?

ת: נכון שיש ששללו, אבל הרי הנך רואה שרבנים גדולים משתמשים במודפסת, אז הם יודעים מה הם עושים, ככל השטרות. שו"ע חו"מ (חא א). יש מחמירים ששמות האנשים, תאריך וסכומי כסף יהיו בכתב יד. ש"ך שם (סק"א). אבל מן הדין גם זה אפשר להדפיס. שולחן העזר (ח"ב דף כג). ואדרבה יש אומרים שמודפס עדיף. וכן אומרים בשם הגר"א.

למקורות נוספים לחץ כאן