שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כשרות מי כנרת בפסח (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מי הכינרת כשרים, למרות שיש שם כל מיני דגים מתים, דלק וכדומה? מה הדין בפסח?

תשובה: כל הדברים הללו בטלים בשישים, בטלים באלף, בטלים במיליון. נוסף לכך, מי הכינרת הינם מים זורמים, לכן המים כשרים. אמנם יש לדון האם הם כשרים לפסח, כי אולי זרקו לחם לתוך הכינרת, וחמץ לא בטל אפילו באלף. אמנם, שאר הדברים בטלים. ברם, אין חשש לשתות ממימי הכינרת, אפילו בפסח. [וכ"כ בס' הליכות שלמה – ניסן – אב עמ' סו שפסק הגרש"ז אוירבך שמי הנהרות והאגמים, כגון מי ים כנרת וכדומה, אף אם נתערבו בהם משקין של חמץ בפסח, מותר לשתותם, הואיל ואין התערובת מורגשת כלל בחושי האדם.]