שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כריעת נשים בסדר העבודה ביו"כ (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: הגרי"ד סולוביצ'יק בס' נפש הרב (עמ' ריד-רטו) אומר כשבא לברלין ראה שנשים נוהגות "ליפול בכורעים" בשעת אמירת הש"ץ את סדר העבודה בתפילת מוסף, מה שלא ראה שנהגו בליטא. הגרי"ד מסביר שלא נהגו לכרוע בליטא כי הנשים לא היו בעזרה בבית המקדש, הן היו רחוקות ולכן לא כרעו. לכן, הוא אומר, שאין לנשים לכרוע. האם מותר לנשים לכרוע בתפלת מוסף בעבודה?

תשובה: כן, זה מנהג בעלמא ואנחנו רואים שנשים נוהגות כן בתנאי שהמקום צנוע.