שיעורי הרב שלמה אבינר

כסף משרד החינוך לרפורמים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כסף משרד החינוך לרפורמים

[עיתונות]


החלטת משרד החינוך לתקצב גם גופים רפורמים היא טעות חמורה, הרפורמה היא בגידה בתורה, עדיף לתת את הכסף ליהודים רגילים ובמיוחד לעניים.

הרפורמים הם חורבן היהדות. אנחנו לא רק מדינה שגרים בה יהודים, אנחנו מדינה יהודית, והיהדות היא התוכן של המדינה.

התנועה הרפורמית בארצות הברית מתדלדלת בגלל נישואי תערובת. הרפורמים המתגוררים בארצות הברית לא מצליחים לשמור על היהדות ולא לשמור על ארץ ישראל, לצערנו הרב. בכלל, הרפורמים הם עשירים מאוד, יש להם הרבה מאוד כסף, הם לא צריכים את הכסף של משרד החינוך, הם מבקשים אותו אך ורק כדי שניתן להם לגיטימציה. עדיף לתת את הכסף ליהודים רגילים ובמיוחד לעניים.

זה לא קשור לאהבת ישראל. אין לנו שום דבר נגד הרפורמים כיהודים, יש לנו בעיה עם השקפת עולמם שהיא חורבן היהדות, המביאה גם התבוללות וגם חוסר קשר לארץ ישראל.


  • פורסם בשאילת שלמה 342