שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כסף כסף לקטיף

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כסף כסף לקטיף

[הרב שלמה אבינר]


כל הכבוד לגוש קטיף, שעומד בחוד החנית. ודאי אתה מקנא בהם ואומר לעצמך: מתי אזכה גם אני להיות בחזית, אך מה אעשה ואיני יכול לעבור לשם. בשורה טובה, יש פתרון: שלח כסף.

דע לך שאם לחקלאי אין אשראי, הוא אינו יכול לעבוד, והרי התכנית הבלתי מוסרית סגרה לו את הברזים. וכן בעלי עסקים קטנים, הגיעו לפת לחם. החקלאי נתון ללחצים מכל הכיוונים, ואם חלילה הוא נופל, הגוש נופל, הכל נופל. הכל בגלל מסמר קטן. אך אם החקלאי חי חיים נורמליים ובריאים, גוש קטיף מלא עוצמה והכל עומד על עמדו.

לכן , אנא ממך, היענה לקריאתו הגדולה והקדושה של הרב הגדול והקדוש של גוש קטיף, הרב הגאון הרב יגאל קמינצקי ושלח כסף! כל משפחה אלף שקל

(לכתובת:

קרן מאמין וזורע גני טל ד"נ חוף עזה 79792

קבלה מוכרת לצרכי מס הכנסה).

אם אתה עשיר שלח יותר, אם אתה עני, שלח פחות, אך שלח -הלוואה מותנית. אם הכל יהיה בסדר, בע"ה, תקבל כספך בחזרה (ועיין עוד באהבה ובאמונה 469: קרן קיימת לקטיף).

מהר, עוד היום, בהול דחוף!

בוודאי תרצה לדעת מאיפה תיקח את הכסף? חסוך בשטויות ובמותרות. הסתפק במועט.

איזה דבר נפלא - כסף! אפשר לעשות אתו כל מיני דברים טובים! ברוך אתה ד' אלקינו מלך העולם בורא מיני כסף!

אתה שולח כסף, אתה שותף, אתה שם!

אתה חושב: כיוון שחסר שם כסף, ד' ציוה עלי לשלוח. הפוך! כיוון שד' רצה שתהיה שותף, הוא יצר את מציאות החיסרון (עיין דברי רבי מאיר בבא בתרא י, א).

נשאל רבינו יהודה הלוי: מתי תבוא הגאולה? השיב: כאשר יכספו לירושלים בתכלית הכוסף (סוף ספר הכוזרי). כוסף מלשון כיסופים, אך גם כסף. ודאי, כשיש כוסף, יש גם כסף.

לאורך כל הדורות עד עצם היום הזה, יהודים מסרו כספם למען ציון. עולים חדשים מפסידים הרבה כסף, ותושבים מוותרים על כסף, מילואימניקים הולך להם כסף. אלף שקל, זה גרושים לעומת מה שאנשי קטיף מקריבים ומסתכנים.

הרי מתיישבי קטיף אינם נשארים שם דווקא בשביל עצמם וביתם וממונם, אלא מוסרים את נפשם וכספם בתור שליחי ציבור, ושליח ציבור צריך ציבור, והציבור צריך לענות אמן. אמן - זה אלף שקל.

הרי ארץ ישראל נקנית במסירות נפש, וזה כולל מסירות כסף. חז"ל שאלו: מתי יש נסים? השיבו: כשיש מסירות נפש, והביאו דווקא דוגמה של מסירות כסף (ברכות כ א). ואהבת את ד'... בכל מאודך - בכל ממונך. אמרו בעלי המוסר: כשם שיש לקיים אהבת ד' בכל לבבך, שתמלא את כל הלב, כך יש לקיים אהבת ד' בכל מאודך - ממונך.

אם ממונך שם. אתה שם. אמר רבי צדוק הכהן מלובלין: לקניינו של אדם יש שייכות מהותית לאדם (צדקת הצדיק קצב, רמז. דברי סופרים ג. ישראל קדושים 34 ועוד). כתב המהר"ל כי ממונו של אדם נחשב גם חלק האדם, כמו שאמרו חכמים פעמים הרבה, כי הגוזל את חברו שווה פרוטה, כאילו נוטל נפשו וגם אמרו שצדיקים ממונם חביב עליהם מגופם (נתיבות עולם, נתיב התשובה ה). הוא שאמרנו, כספך שם - אתה שם!


ומעניין לעניין באותו עניין:

אל תרוויח כסף מגירוש יהודים

הנני להודיעך שיש לי משפחה וחברים בגוש קטיף ובצפון השומרון, ואם אין לך לב אדם ואתה מתכונן להרוויח כסף מגירושם מחבלי ארצנו והפיכתם לפליטים - כמובן שלא אוכל לקנות אצלך וליהנות משירותיך. אני מתכוון לכל גורם אזרחי שירצה לעשות עושר בלא במשפט, במשאיות, מכולות, מנופים, אוטובוסים, דחפורים, שירותי אריזה, שירותי מזון, ועוד. הרי זו מדינה חופשית ואני אדם חופשי ואיש לא יוכל להכריח אותי לקנות איפה שאיני רוצה לקנות. והרוצה לכפות עלי, אפילו במילים, הוא אינו מוסרי.

אנא ממך, אל תרוויח כסף רע שאין בו ברכה! ואם לא תהיה שותף בגירוש אחינו, אשמח לפרסם שייקנו דווקא אצלך. ואל תשכח גם אתה לשלוח אלף שקל לגוש קטיף.

מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את כל מי ששולח כסף לגוש קטיף, הקדוש ברוך הוא ישמרהו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה ויחולו עליו הברכות הכתובות בספר תורת משה ובספרי הנביאים והכתובים, ויזכה לראות בנים ובנות חיים וקיימים וגדלים לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויעבדו את ד' אלהינו תמיד באמת ובתמים ונאמר אמן.