שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כמה שאלות על הקרן לידידות נוצרית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־22:57, 28 בינואר 2018 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

[מ"באהבה ובאמונה"]


הנה תשובות על כמה שאלות בדבר הקרן לידידות נוצרים-יהודים וכל מיני ארגונים של 'נוצרים אוהבי ישראל':


ש: האם הזרמים האוונגליסטים שתורמים כסף לקרן לידידות נוצרים-יהודים כוונתם לנצר אותנו או זה סתם מאהבה?

ת: תרגום המילה היוונית אוונגליסט: מחויב לנצר אחרים.


ש: האם המיסיון הנוצרי מתעקש לנצר דווקא יהודים או גםאנשים בכל העולם?

ת: כל העולם, אבל היעד העיקרי הוא יהודים בעולם כולו ובמיוחד בארץ ישראל, כי כל עוד לא יקבלו היהודים את יש"ו כמשיח, הוא לא יוכל לקום לתחיה ולהושיע את העולם, לכן כל נוצרי שאינו פועל למען הבשורה הזו, הריהו שותף לחורבנו של עולם. דו"ח לוזאן שנת תש"מ.


ש: מה הקשר בין תרומת כסף לניצור?

ת: בעזרת כסף הם חודרים אט אט לחברה הישראלית, כולל לממסד הציבורי והממשלתי, ומגבירים את השפעתם. למשל החלטות הכנסת נגד מיסיון נבלמו על ידי גופים אלה. וכן קיבלו שעות של שידור נוצרי, אישורי עליה ושהייה לנוצרים מפליגים, רכישת אדמות.


ש: האם הקרן לידידות נוצרים יהודים מטרתה לתת כסף ליהודים או גם להגביר את הידידות בינינו?

ת: שאלה מיותר ת: הרי זה שמה: ידידות נוצרים-יהודים.


ש: למה בחלוקת חבילות המזון , דרשה הקרן הזאת רשימה מדויקת של מקבלי החבילות, כולל שמות בני הבית והכתובת?

ת: זו תמימות לשאול...


ש: למה שאנחנו בארץ לא נתייעץ עם יהודי אמריקה, כיצד נוהגים שם? הרי הם מכירים טוב יותר מאתנו את האוונגליסטים האמריקאים?

ת: לא נתנו שם לגיטימציה לארגון הזה על אף כל מאמציו. והרה"ג הרב טנדלר, כתב תשובה ארוכה שארגון זה מסוכן.


ש: שמעתי שיש היתרים שונים לקבל כסף מנוצרים?

ת: הם לא שייכים לעניינינו. והנה ציטוט מהרב גדעון פרל. כל מילה זהב:

"אני מתבייש מכל הציטוטים והמאַמצים את הגישה החנפנית לנוצרים נדיבי הלב לעזור לעם ישראל, כאשר המגמה שלהם מפורסמת וגלויה בהאמינם בע"ז שלהם, שבזה הם מתקרבים ליהודים ומתוך השפעת הטוב הזה בסופו של תהליך יתנצרו ויביאו את ה'גואל' 'משיחם'. והנה עומדים רבנים יהודיים ומחפשים כל מיני תירוצים ליהנות מכספים אלו שמקורם בטומאה של ע"ז. מה עוד שהרה"ר פסקו שאסור לנו לקבל כספים מהם, והם הקובעים את ההנהגה הדתית והתורנית בארצנו, ולא כל מיני תשובות שהיו תחת שעבודם של הנכרים ונאנקים תחת עולם והיו כמעט אנוסים להחיות את נפשם גם מכספי הנכרים. להשוות מצב זה שבגלויות למצבנו פה בארץ זה לענ"ד חרפה ובושה, העיקר ליהנות ולקבל את הכסף?! יש בכך גם פן של חילול השם, להנציח את הגלות לאחר שהקב"ה הוליך אותנו בתהליכי הגאולה של קיבוץ גלויות ותנובת הארץ ושלטון עצמאי, יש בכך גם כפיות טוב כלפי מעלה, ה' ירחם! הכותב בצער...".


ש: מי שהגיע לו כסף מהקרן הזאת ואחרות דומות, האם להחזיר?

ת: ודאי. מעשה שהיה עם המהרי"ל דיסקין שהברון רוטשילד שלח כסף עבור בית היתומות בירושלים. ביקש המהרי"ל דיסקין להחזיר את הכסף, כיוון שהנדיב גם תומך בדברים אסורים: "עזרה כספית זו, מוטב שתטבע בים, משתגיע לידינו".

ונזכה לא להיות משועבדים כל כך לכסף, להיות בני חורין, לא להיות שנוררים, להתפרנס מעבודתנו ולא מקבצנות מנוצרים אמריקאים, להתרחק אלף אמה מכל מה שנוצרי, לבנות את ארצנו ולהיבנות בה במפלאות ד' על עמו ונחלתו.


  • פורסם בשאילת שלמה 339