שיעורי הרב שלמה אבינר

כמה עולה בן זוג? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כמה עולה בן זוג?

[הרב שלמה אבינר]

כמה עולה בן זוג? הרבה! ובצדק, כי זה הדבר החשוב ביותר בחיים. כאשר נשואים ונשואים באושר, פותרים יחד את כל הבעיות, ואם רווקים או נשואים לא נכון, הכל צולע. ועל דבר יקר ערך יש לשלם הרבה.

לכן, יש לשלם כסף רב לשדכן, בין שזה המקצוע שלו, בין שזה עיסוק משני, בין שעשה זאת באורח חד פעמי. כי בן זוג, שווה כל הון שבעולם. לכן, נא לשלם מראש כמה מאות שקלים בשביל הזמן והטיפול, ואם השידוך עולה יפה, כל צד צריך לשלם 5,000 ש', סך הכל 10,000 ש'. זה מעט לעומת הוצאת החתונה, במיוחד אם זו חתונה יוקרתית.

ולמה שלא ישלמו לשדכן, הרי לרופא מנתח פרטי משלמים הון עתק וזה רק בשביל הגוף, וקל וחומר כאן, שזה בשביל הנשמה. ולעורך דין משלמים אלפים ועשרות אלפים, וזה רק בשביל כסף, וקל וחומר כאשר זה עבור עצם החיים.

לא די לבכות שיש ששים ריבוא רווקים ורווקות באומה, ומה יהיה אתם. אלא יש להתאמץ לפתור את הבעיה. הרי אין סומכים על הנס ולא מחכים שייפול זיווג מן השמים. גם אי אפשר לסמוך על הנשמות הטובות שמתנדבות במסירות גדולה, שהרי אין עתותיהן בידן ואין להן אוצרות זמן פנוי אין-סופיים. הרי צריך לחפש ולטלפן ולשדך ולשכנע ולעקוב ולסלק כל מכשול וליישר הדורים, וכל זה מצריך השקעה רבה.

לכן יש להיות רציני ולשלם כסף. לא מראש, כאמור לעיל. אלא אחרי שהשידוך עלה יפה בחסדי ד'. הרי גם על עוד מצוות גובים כסף, כפי שמוגדר בהלכה כשכר בטלה, לא על עצם המצווה אלא על זמנם, הלוא המה – רופאים, מוהלים, סופרי סת"ם, חזנים, נותני שיעורים, רבנים, וגם חיילים.

לסמוך על מתנדבים לבדם, אין זה רציני. מי שטורח ועמל עבור דבר כה חשוב, יש לשלם לו. וגם אם הזדמן לו בלי עמל, יש לשלם לו 10,000 שקל, כדי שבעתיד יתאמץ ויחפש ויביא טובה וברכה.

ובאותה הזדמנות, גם למדריכות כלות ולמדריכי חתנים יש לשלם, לפחות 1000 שקל, זה סכום פעוט לעומת עלות החתונה. והרי בזכותם הכול בכשרות ובישרות וגם באהבה ואחווה ושלום ורעות. זה ודאי חשוב יותר מתזמורת או מצלם או מעוד מנה לארוחה. וגם אחרי החתונה, המדריך והמדריכה מלווים את הזוג פעמים רבות.

קשה להבין למה אנשים מצפים שאחרים יטרחו עבורם חינם. וכאמור לעיל, אין לשלם מראש, כי יש בזה פרשיות רבות של נוכלות נוראה, אלא רק כמה מאות לטיפול השוטף.

גם מתווך דירות לוקח כסף רב, וכאן מדובר ביותר מאשר בית. מדובר בתוכן של הבית, בנשמה של הבית. אשתו זו ביתו.

זה הכלל. שלמו לשדכן, שלמו למדריכי הכלה והחתן, ותזכו לבנות בתים נאמנים בישראל.