שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כל הכבוד למשטרה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כל הכבוד למשטרה

ידידי היקר, אתה טועה טעות חמורה כאשר אתה מסתכל על השוטר כעל מטרד, שעומד לך למכשול לחופש שלך. ואתה גם משדר לו זאת.

כי מה אתה מציע? תהו ובהו! אנדרלומוסיה? ג'ונגל? "איש את רעהו חיים בלעו"? אז אתה צריך לומר לו תודה שלוש פעמים ביום, לקנות פרחים לאשתו, וצעצועים לילדים – כי גם הם נושאים בעול, הם נשארים בבית שעות ארוכות בהעדר בעל ואבא וגם דואגים.

ידידי, המשטרה היא לטובתך. היא בשבילך. ואם תשאל: הרי הם מגבילים את חופשי? – נכון. אבל חופש פראי, קיצוני, ללא מיצרים, - אינו מעלה אלא הפקרות, בהמיות.

אם כולם היו צדיקים וישרים, לא היינו צריכים שוטרים. אבל לא כולם צדיקים, וגם אתה לא. גם אתה לפעמים מפריע, מבלבל, מלכלך, מעצבן, מקלקל, נוסע כמטורף ומסכן הזולת – ודיבורים יפים אינם מועילים, לכן טוב שיש משטרה.

כן, ידידי אתה לא לבד בעולם, יש עוד אנשים. לכן צריך חוקים, צריך שופטים וצריך שוטרים. חז"ל אומרים על הפסוק שופטים ושוטרים תתן לך: אם אין שוטרים, אין שופטים. אם אין שוטר כדי לאכוף דברי השופט ,זה השופט יהיה סתם ללעג.

נכון, לפעמים השוטרים מגבילים אותך בחיים אבל צריך רוחב דעת, לקבל ברוח מיושבת שבלי גבולות, כל החברה תיפול. לכן אם אתה רוצה להיות כזאב בודד, אז לך למדבר, ושם יאכלו אותך זאבים אחרים, כדברי המשורר הרומאי פלאוטוס: אדם לאדם זאב – פתגם שאומץ על ידי הפילוסוף האנגלי הובס. בלי משטרה, תהיה אתה חשוף לסכנות כל רגע ורגע. פשוט, אינך יודע להעריך את אושרך שיש משטרה, ולהודות לד' על זה כל רגע ורגע, וכמובן להודות לשוטר עצמו, וגם לשוטרת. ועיין דברי מרן הרב קןק על ברכות נד ב ארבעה צריכים להודות (עיין איה ברכות ב ט טו).

כן, בזכותם, אתה לא חי במערב פרוע, וגם לא במארב פרוע. נכון שהשוטרים אינם מלאכי השרת, הם רק בני אדם, לכן לפעמים הם טועים ומעצבנים. אם נפשך לפתור בעיה זו, יש פתרון פשוט: לך אתה להיות שוטר, שהרי אתה כן מלאך השרת.

או פתרון אחר: לחדול לחנך אחרים, אלא לחנך את עצמך. לחדול למתוח ביקורת על אחרים אלא לעסוק בביקורת על עצמך. לחדול להתאונן על אחרים, אלא להתאונן על עצמך, ולעשות תשובה.

זה הכלל, כמו שיש לנו בטחון צבאי, בזכות החייל, כך יש לנו בטחון פנימי, בזכות השוטר – וכמובן גם השוטרת. השוטר הוא חייל פנים, ולא פחות חשוב מחייל כלפי חוץ.

כל הכבוד לך, חייל פנים, תודה רבה.


  • פורסם בשאילת שלמה 367