שיעורי הרב שלמה אבינר

כלכלה סוציאליסטית וקפיטליסטית, סוגיית העוני בישראל ובעולם (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר