שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כלה - מנהגים והלכות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

צום כלה (מקורות:הרב מרדכי ציון)

ש: האם כלה צריכה לצום ביום חתונתה?

ת: אשכנזיה, אלא אם כן היא חלשה (עה"ש אה"ע סא כא).


עטרות כלה

ש: כלה רוצה לענוד תכשיט לרוחב המצח שנקשר מאחור. האם אסור משום עטרות כלה?

ת: לא. עיין שו"ע או"ח תקס ד.


יום מקוה של הכלה

ש: האם יש מנהג שחברות תלוונה את הכלה לטבילתה הראשונה?

ת: כן. מחכות לה בחדר אורחים עם כיבוד שירה וריקודים. אך זה רק בתנאי שטובלת ביום כאשר המקוה ריקה, ולא בלילה, מה שמפריע מאד לטובלות אחרות.


כסא כלה

ש: האם חייבים בכסא כלה שבנות עומדות מסביבה ושרות?

ת: זו המצאה חדשה. ולא ברור מי המציא. העיקר שתהיינה בחדר מרוחק כדי שגברים לא ישמעו. אם הגברים שומעים יש להם לצאת אם אפשר. ובזמן שמתפללים בודאי יש לבקש מהן לחדול.


שמלת כלה

ש: שמעתי שאסור לכלה חדשה להשאיל שמלת כלה שלה בשנה הראשונה. יש בעיה כזו?

ת: אין שום בעיה.


שמלת כלה

ש: האם מותרת שמלת כלה בצבע שמנת ולא לבן?

ת: כן.


תכשיטי כלה

ש: מה המקור לכך שכלה צריכה להוריד תכשיטיה לפני החופה?

ת: אין מקור קדום, רק בעטרה. שו"ע או"ח תקס ד. ועיין שו"ע אה"ע סה ב על תכשיטי כלה.


הינומא בחתונה

ש: עד מתי כלה צריכה ללבוש הינומא בחתונה?

ת: מנהגים שונים (עיין בספר של הרב אחותי כלה 18).