שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כיצד לנהוג אם בוטלה קריאת "וזאת הברכה" (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: בהושענא רבה תשס"ז בבפולו, ניו יורק (סמוך למפלי הניאגרה), התרחשה סופה חזקה שהרסה את כל הסוכות, המון עצים וענפים נשברו ונחסמו כבישים. בגלל השלג הכבד שירד התרחשה הפסקת חשמל למשך מעל שבוע. כיון שכך, בית כנסת אחד לא הצליח לאסוף מניין לתפילה בשמחת התורה, וכתוצאה מכך נגרם שביטלו את קריאת התורה של פרשת "וזאת הברכה". הרמ"א כותב (או"ח קלה, ב): שאם בטלו שבת אחת את קריאת הפרשה בציבור, בשבת הבאה קורין את אותה הפרשה עם הפרשה השייכת לאותה שבת, אבל המשנה ברורה (ס"ק ז) מביא מחלוקת בדבר במידה והפרשיות הן בשני ספרים. כיצד יש לנהוג?

תשובה: יש אומרים ויש אומרים, והמשנה ברורה מביא בשם שלחן עצי שטים שהנוהג כן אין מוחין בידו. לכן, לא לקרוא את פרשת וזאת הברכה, ואם עשו, אין למחות.