שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כיצד בוחרים לפי הרצי"ה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תלמיד: בעד איזו מפלגה יש להצביע לבחירות מחר?

הרב צבי יהודה: אינני יודע.

ש: הבחירות מחר. מה להצביע?

ת: לכל אחד יש חשבון משלו.

ש: האם יש עדיפות למפלגה מסוימת?

ת: אינני יודע.

ש: הרב ביקש לפרסם את מכתבו על המפד"ל מלפני ארבע שנים.

ת: אולי. קל יותר להצביע לו מאשר לאחרים.

ש: למרות כל הקלקולים שיש במפד"ל לצערנו? בנסיגה מסיני, הם הצביעו בעד הסכם השלום. אז איך אפשר להצביע להם?

ת: בעולם הזה יש קלקולים.

ש: מפלגת ה"התחייה" היא פחות טובה מהמפד"ל?

ת: "התחייה" - אינני יודע מהי. היא מין אנדרוגינוס (כוונת רבינו: דתיים וחילוניים). אינני יודע.

ש: ב"תחייה" נמצא הרב פלוני?

ת: ...

ש: האם אסור להצביע ל"תחייה", בגלל שהיא אנדרוגינוס?

ת: אמרתי לכם, אינני יודע, היא דבר חדש. דבר חדש - אינני יודע.

ש: מה עם מפלגות אחרות?

ת: אלו?

ש: יש המפלגה של הרב כהנא.

ת: זו פרשה מיוחדת.

ש: מה כוונת הרב? מדוע זו פרשה מיוחדת?

ת: תקיפות...

ש: לא צריך להיות תקיף?!

ת: אפשר.

ש: זה יותר טוב, או פחות טוב מהמפד"ל?

ת: במובן של יהדות, לשניהם יש שורשים בתורה ובמצוות.

ש: ולמי יש עדיפות?

ת: צריך בירור.

ש: ומה עם אגודת ישראל?

ת: זה משהו אחר, דבר מיוחד, היא נולדה בגרמניה. אורתודוכסיה.

ש: החפץ-חיים לא היה באגודת ישראל?

ת: החפץ-חיים לא היה באגודת ישראל, חס ושלום. זה ביזיון לומר כן. החפץ-חיים היה בכלל ישראל. פעמיים-שלוש נפגשתי איתו. הוא היה נקי וצדיק.

ש: עדיף להצביע ל"תחייה" או לרב כהנא?

ת: היו אצלי אנשי הרב כהנא, הם בעלי תקיפות.

ש: תקיפות היא דבר טוב?

ת: תקיפות צריכה להיות במקום המתאים.היא מתאימה כלפי גויים.

ש: אז המפד"ל עדיפה גם על מפלגה זו?

ת: למפד"ל אין תקיפות.

ש: לגמרי אין, זאת הבעיה. השאלה למעשה, האם עדיף למפד"ל או לרב כהנא?

ת: אינני יודע.

ש: הרב אמר לפני רגע שהמפד"ל הוא הכי טוב עם כל החסרונות? יש עדיפות למפד"ל על כל המפלגות האחרות?

ת: כולן רוצות טובת ישראל.

ש: מה עם "פועלי אגודת ישראל"?

ת: הם מחוברים עם אגודת ישראל, הם חלק של אגודת ישראל.

ש: אבל הם נגד מסירת חלקים של ארץ ישראל.

ת: וודאי מסכים איתם בזה.

ש: הרב זצ"ל הרי נסע לכנסייה הגדולה של אגודת ישראל?

ת: ההנהלה בקשו ממנו. אז היו שם כמה רבנים, כמה אנשים חשובים. הוא נסע מתוך מחשבה שאולי יוכל לתקן אותם, בכיוון הארץ ישראלי.

ש: אפשר לשאול, מה הרב יצביע?

ת: ...

ש: למעשה ,אפשר להצביע בעד ה"תחייה"?

ת: יש שם שלא מדקדקים במצוות . יש משנה בברכות: קרא ולא דקדק באותיותיה... יש לברר את הפרטים, כמה שומרים מצוות, כמה פחות שומרים מצוות.

ש: אבל הולכים יחד למען עם ישראל בארץ ישראל. זה דבר חיובי. זו הדרך של הרב זצ"ל.

ת: לא די בזה. צריך שלמות.

ש: ומי שמרגיש שצריך להצביע ל"תחייה", יכול?

ת: זה דבר חדש.

ש: אבל הקימו את ה"תחייה" בגלל שהמפד"ל הצביעו להחזיר את סיני, בכנסת שעברה.

ת: בדברי הגאון מווילנא מפורש שסיני שייך לא"י.

ש: נכון, ולכן המפד"ל נכשלה בזה. הצביעו להחזיר.

ת: אפשר לא להסכים איתם.

ש: אז למה להצביע שוב בעד המפד"ל?

ת: כן, אפשר.

ש: אבל ה"תחייה" מבטיחה שלא יצביעו לדברים כאלו?

ת: זה לא כל כך פשוט.

ש: האם העניין של ארץ ישראל לא מספיק חשוב כדי להכריע?

ת: ודאי יש להכריע במובן זה שאין לחתוך את ארץ ישראל לחתיכות.

ש: ודווקא במפד"ל היו מוכנים להחזיר חלק של ארץ ישראל.

ת: הם אומרים שלא ימסרו.

ש: אבל הם הצביעו בכנסת כן להחזיר את סיני.

ת: אינני יודע. לא נפגשתי איתם.

  • פורסם בשאילת שלמה 586

==
==