שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כיפה נסתרת: האם היא מותרת מבחינה הלכתית? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כיפה נסתרת: האם היא מותרת מבחינה הלכתית?

[אתר כיפה (!)]


שאלה: על רקע הפיגוע בצרפת, והעלייה הדרסטית באירועים האנטישמיים במדינה, המציא ישראלי תושב רחובות כיפה העשויה משיער אדם, הנטמעת בתוך השיער הרגיל, כך שאנטישמיים לא יכולים לראות שהאדם חובש כיפה לראשו, ומנגד הוא עדיין יכול להתהלך על פי ההלכה המקובלת. מותר מבחינה הלכתית?


תשובה: הדבר מותר אך לא מומלץ לעומת כובע. שלוש שאלות שעולות בסוגייה: א. האם כיפה היא ממש חובה? ב. האם כיפה כזאת מותרת באופן הלכתי? ג. אם יש בהסתרת הכיפה משום הסתרת זהותו של היהודי, דבר אשר אסור היה בעבר בשעת הגזרה?

א. כיפה היא חובה גמורה. כיפה היא דבר חשוב וחכמים אומרים שכיפה משמעותה יראת שמים ואות לזיכרון שיש רבונו של עולם מעלינו. לפי הפוסקים, בדורות האחרונים, עוד יותר חובה, כי התקבל אצל אנשים יראי שמים (שו"ת מהרש"ל עב. שו"ע הגר"ז ב ו. משום דעת יהודית. ויש אומרים משום חוקות הגויים. חת"ס חו"מ קצא).

ב. הכיפה העשויה שיער אינה כל כך חדשה, כי הרי פיאה נוכרית תמיד הייתה, וכבר המשנה ברורה (ב ס"ק יב) מביא דעות הפוסקים לגביה. יש אוסרים בגלל מראית עין (וכן הג"ר יעקב קמנצקי. אמת ליעקב על שו"ע שם), וכן היא הכרעת הפוסקים, כדוגמת ה'שדי חמד' (מערכת כ"ף ערך כיפה), שצריך כיפה ניכרת. מכאן אגב יש גם ביקורת בימינו על אלה שחובשים כיפה קטנה שלא ניכרת. צריך שתהיה כיפה ניכרת (שו"ת אגרות משה או"ח א א. שו"ת יחוה דעת ד א. פסקי תשובות ב אות ט). אף על פי כן, בשעת הדחק, אפשר ללכת עם פאה נוכרית (עי' מ"ב שם), זאת בתנאי שהרבנים בחו"ל יסכימו, כי אנחנו לא יכולים להכריע על דבר שמתרחש בחו"ל, כדברי הג"ר משה פיינשטיין: 'שהרב ממינסק אינו מתערב בשאלות של הרב מפינסק' (מגד גבעות עולם ח"א עמ' נה. ח"ב עמ' לא-לב). יש פתרון חלופי שהוא חבישת כובע לא ייחודי ליהודים אלא כובע שגם גויים לובשים אותו (פסקי תשובות ב הערה 57) .

ג. האם אין בעיה בכך שיהודי מסתיר את זהותו ומראה את עצמו גוי. הרי בזמנים הקדומים אמרו שבשעת הגזרה אסור ליהודי לומר שהוא גוי כדי להציל את עצמו? נכון שאם שואלים יהודי אם הוא יהודי אסור לומר שהוא גוי, אבל כבר כתוב בשולחן ערוך (יו"ד קנז, ב) שמותר ליהודי ללבוש בגדי גויים כך שהוא נראה גוי, בלי שהוא מצהיר שהוא גוי (עיין שאלה זו בתקופת השואה בשו"ת ממעמקים להג"ר אפרים אשרי א טו. ד יב. ה ג). לכן, כיפה כזאת מותרת, אם כי כובע עדיף.

יש כמובן פתרון יותר טוב – לעלות לארץ. כאן אפשר לחבוש כיפה בגאווה.


  • פורסם בשאילת שלמה 373