שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כיסוי ראש (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון


כיסוי ראש אישה בבית (א)

ש: האם כשאני לבדי בבית אני חייבת בכיסוי ראש?

ת: לפי ספר הזוהר כן, דלא תצא אפילו שערה אחת, וכן ראוי, אבל להלכה מותר. שו"ע או"ח עה ביה"ל ד"ה מחוץ.


כיסוי ראש אישה בבית (ב)

ש: קמחית לא ראו קורות ביתה את שערותיה ובזכות זו היו לה שבעה בנים כוהנים גדולים. יומא מז א. גם אני הקטנה נוהגת כן, ואין לנו עוד ילד אחד. למה?

ת: אכן לא כל מי שנהגה כן זכתה לכך, כי יש עוד שיקולים לריבונו של עולם. מאירי שם. וד' יברך אותך. ואנא הודיעיני כשתזכי לילד.


טעם כיסוי ראש אשה

ש: למה אשה נשואה חייבת בכיסוי? אם זה לא צנוע, אז גם רווקה חייבת?

ת: אכן כך נהגו רווקות בתימן על פי הרמב"ם. אבל מי שלא נוהג כן אומר שזה יופי שמור לבעלה, כלומר האיסור יוצר מצב שזה לא צנוע. עיין שו"ת אגרות משה (אה"ע א נז. ד לב אות ד).


תמונה של אשתי

ש: האם מותר לשמור על תמונה של אשתי בלי כיסוי ראש מלפני נישואיה?

ת: מותר. אז לא היתה חייבת.


הוצאת שער אשה

ש: מותר לאשה להוציא שער?

ת: טפח. שתי אצבעות. כלומר, 4 ס"מ (שו"ת אגרות משה אה"ע נח).


ש: מה עדיף לאשה להוציא שער, קדימה או אחורה?

ת: קדימה, כי זה רגיל יותר.


פאה נכרית

ש: מותר ללבוש פאה נכרית?

ת: יש אוסרים, ויש מתירים בתנאי שהיא פשוטה וצנועה, לא כמו אלו שיש עכשיו (שו"ת שאילת שלמה א תמב. ג תטז).


כסוי ראש אשה

ש: האם מותר לאשה ללכת בבית בגילוי ראש כאשר אין אף אחד ולא רואים דרך החלונות?

ת: מותר. אך מידת חסידות לכסות. מעשה קמחית יומא מז א.


ביקורת

ש: אשתי לא אוהבת שאני מעיר לה על כיסוי ראש שלה. מה לעשות כאשר זה עובר גבולות ההלכה?

ת: לשאול אותה אם היא מסכימה שתעיר לה.

ש: היא לא רוצה שאעיר לה.

ת: אז אל תעיר. אין גם תועלת. אלא רכז מאמציך בתיקון עצמך.


כיסוי ראש גרושה ואלמנה

ש: האם מקום לגרושה או לאלמנה ללכת בלי כיסוי ראש?

ת: שתי תשובות של הגר"מ פיינשטיין שאפשר לסמוך על השיטה שזה עשה ולא לאו, והתיר בשעת הדחק כגון שידוך (שו"ת אגרות משה א נז. ד לב. שו"ת רבבות אפרים ו תס. בשם הגריש"א. שו"ת שאילת שלמה ב שיט. ג שסא).