שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כיוון תפילת שמונה עשרה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: לאיזה כיוון צריך להתפלל כשארון הקודש בדרום וירושלים במזרח?

תשובה: באופן פשוט, צריך להתפלל לכיוון ירושלים. אבל גם כולם צריכים להתפלל באותו כיוון. כשאלה מתפללים לכאן ואלה לכאן זה לא נראה טוב. הרבה פעמים היו בתי כנסת בגלות שלא היו מכוונים בכיוון ירושלים, ייתכן שהיו גם בגלל טעויות בנייה, אבל לפעמים זה נבע מאילוצי בנייה. היו בתי כנסת שהגויים לא הסכימו שלבית הכנסת יהיה יציאה לרחוב מסויים, כי זה רחוב חשוב של גויים ויש שם כנסייה. לכן הם תבעו שהדלת יהיה בצד השני. במצב זה אי אפשר לשים את ארון הקודש מול הדלת, כי אנשים הנכנסים יפריעו לתפלה. לכן הם שמו את ארון הקודש הפוך והתפללו בכיוון הפוך. זה לא סוף העולם, כי יש דעות שונות בגמרא לאיזה כיוון אמורים להתפלל (ברכות סא,ב). האם להתפלל בכיוון ירושלים או אולי להתפלל בכיוון המערב כי השכינה במערב.

אם כן, אם הם רוצים שיחליטו להתפלל בכיוון ארון הקודש, אם הם רוצים שיחליטו להתפלל בכיוון ירושלים ואם הם רוצים שיחליטו להתפלל באלכסון כדי לא לפגוע בירושלים ולא לפגוע בארון הקודש. אבל ראוי שכולם יתפללו באותו כיוון.