שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כהן חילוני בנשיאת כפיים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם כהן שאינו דתי מותר בנשיאת כפים?

תשובה: כן. הרמב"ם עונה את על שאלה זאת בהלכות נשיאת כפיים (טו, ו). הוא כותב שני דברים:

א. אין אומרים לבן אדם העושה עבירה שישוב ויעשה עבירה נוספת. כלומר, אין אומרים לכהן חוטא שימנע מלקיים מצוות נשיאת כפיים. עבירה א' לא נותנת פטור ממצווה ב' או ג'. אדם המחלל שבת אינו פטור מאכילת אוכל כשר ואדם שאינו אוכל אוכל כשר, אינו פטור מטהרת המשפחה, וכן הלאה. חז"ל אומרים בגמרא ברכות (נא, א): "מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהא ריחו נודף?" לכן, העושה עבירה אינו פטור ממצווה אחרת.

ב. לכאורה נתמה: אמנם הוא חייב בנשיאת כפיים, אבל מה שווה ברכתו? וכי הוא יברכני?! – הרי הוא חוטא! על כך עונה הרמב"ם: זהו אינו הוא המברך אלא זהו ריבונו של עולם שמברך. כמו שכתוב: "יברכך ד' וישמרך. יאר ד' פניו אליך ויחנך. ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם" (במדבר ו, כד-כז). אם כן, ריבונו של עולם הוא המברך והכוהנים שלוחיו על מנת לאפשר לברכה לחול.

לכן, גם כהן שאינו דתי יכול וצריך לברך ברכת כהנים.