שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יתרו - מעמד הר סיני - שיא ההיסטוריה כולה!

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־12:10, 12 במאי 2015 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

מעמד הר סיני הוא האוורסט של כל ההיסטוריה. מדוע? מה עניינו של מעמד הר סיני? מהן עשרת הדיברות? מה הקשר ביניהן? ומדוע הן מסודרות בשני לוחות נפרדים

שיעור שהועבר בתאריך: ט"ז שבט התשע"ד

השיעור ערוך ומשוכתב: יתרו ע''ד - תן דעתך שלא תקלקל (מאמר)

שיכתוב השיעור: עשרת הדיברות זה השיא של ההיסטוריה של המין האנושי, כאשר כולנו שמענו כולנו את ה' מדבר עימנו, כל עם ישראל אנשים נשים וטף, עבד שפחה, לא רו"ה אלא נבואה. לא הופעה פנימית רוחנית עליונה, נבואה. לא נבואת שאר נביאים אלא נבואת משה רבינו, נבואת משה הייתה גבוהה יותר מכל שאר הנביאים וכשאשר גבהו שמים מארץ כן גבהה נבואת משה משאר הנביאים, אם יהיה נביאם... לא כן עבדי משה. והרמב"ם מסביר בהלכות יסודי התורה פ"ז את ההבדלים בין נבואת משה רבינו לבין נבואת שאר הנביאים. נבואת שאר הנבאים אומר הפסוק במראה ולא בחידות. ומשה רבינו זה פנים אל פנים. וכך ד' אומר לנו, פנים בפנים דיברתי עימכם. נבואת משה רבינו היא נבואה ברורה, לא נבואת משלים, אלא מילים, אנוכי ה' אלוקיך, לא יהיה לך וכו' כל עם ישראל זכינו לזה. לא יאמן הדבר הזה.

בכלל לא יאמן בכלל שיש כזה דבר נבואה, שה' מנבא בני אדם, ובני אדם שומעים את מדבר, זה גם לא יאמן, גם רוה"ק זה לא יאמן, אך שכל האומה כולה שמענו ש"אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עימכם" זה לא יאמן. אם לא היינו שם לא היינו מאמינים, אך היינו שם ושמענו את ד' מדבר. שזהו חידוש גדול, לא אנו דיברנו אל ד', זה כל הזמן, האדם מדבר עם ה', ואומר לו מה מתחשק לו, תן לי זה ותן לי זה. זה נכון וזה לא נכון, האם בכלל זה מה שאמרת. במיוחד בשיח הפוסט מודרני יש דיאלוג בין האל והאדם אז זה מעניין, יש דיאלוג עם האל, יש מקום מיוחד, בית חולים פסיכיאטרי. עובד ע"ז מדבר אל האליל שלו, והוא מקשיב למה שהוא אומר. יש אלים לכל דבר, זה כמו סופרמרקט והוא לוקח מה שהוא רוצה. אך זה ניגמר קץ לחושך, עכשיו זה אלוקים שמדבר אל האדם!

ה' אומר לאדם, תשמע, אתה לא פה כדי שתעשה מה שאתה רוצה, אתה כאן כדי לקיים מצוות, 1. 2. 3. וכו' זה מאוד הביך את הנוצרים. כי הם לא אוהבים מצוות. אבל הם לא רוצים להכחיש את עשרת הדיברות ואת מתן תורה אז הם טוענים שה' נתן את עשרת הדיברות כדי לבטל וכדי להראות שאי אפשר לעמוד בזה וכאשר נודה שאי אפשר לעמוד בזה, רואים שאין אפשרות לעמוד בזה? זה סתם. אז איך נזכה לעולם הבא? חסד, זה מתנה. מכיון שאין אפשרות לעמוד בזה. זה הבלים. אפשר לקיים, מצווה לקיים, וזהו אושרו של האדם לקיים.

שמענו עשרת הדיברות, ה' דיבר אלינו, כמובן היה צריך הרבה הכנות כדי להתרומם למדרגה של נבואה, שלושה ימים וגם לפני כן 50 יום מיציאת מצריים, וגם לפני כן גלות במצרים. ה' אמר למשה זה לך האות כי תעבדון את האלוקים על ההר הזה, היו הרבה הכנות. אברהם יצחק ויעקב עוד הכנות, מאדם הראשון זה הכנות. הכנות על גבי הכנות. 2408 שנות הכנות מאדם הראשון. לשמוע שהנה אתה אדם ויש רבש"ע ואתה מצווה.

איך עמדנו בנבואה הזאת? זה נס! אמנם כתוב אין אדם מתנבא אא"כ עשיר גיבור וענו, ואנו לא היינו לא זה ולא זה ולא זה רק קצת מכל דבר. כבר אמרנו הראשונים שמדובר כאן על נבואה קבועה, אך נבואה חד פעמים לא צריך, הרי ה' דיבר עם הגר, עם אבימלך ועם בלעם, כל אלו לא היו חכמים ולא ענוים, אלא זה חד פעמים. חד פעמי ה' עושה כל מה שהוא רוצה. גם פה זה היה חד פעמי.

איך זה היה איננו יודעים, איך עמדנו בזה? יש אומרים שלא עמדנו בזה, אמרנו למשה רבינו מספיק אנחנו לא יכולים, אתה תקשיב ואתה תספר לנו. כי אנחנו לא יכולים לעמוד בזה.

כל העם רואים את הקולות וכו' ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. מתי אמרו את זה? בסוף עשרת הדיברות או באמצע? זה מחלוקת תנאים וראשונים. בשיר השירים רבא שמענו עשרת הדיברות. רבנן אומרים שני דיברות. אבן עזרא 10 דברות, הרמבן שני דיברות הגמרא סוף מכות שני דיברות תורה ציוה לנו משה תורה גימטריה – 611 ועוד שנים ד' ישירות.

לרמב"ן יש שיטת ביניים, שמענו 10 דיברות, לכל אחד היה עשרה דיברות אך לא הבנו, הבנו שהוא מדבר אך לא הבנו מה ואח"כ משה פירש לנו שנים.

אברי במתן תורה :ו' סיון, בבוקר התעוררתי פתאום משנתי למשמע קולות אדירים...

אם כן ה' התגלה אלינו ודיבר אלינו עשר דיברות. כנגד עשר דיברות שבהם ברא את העולם. עשרת הספירות וכו' עיין פרקי אבות פ"ה עשרות מימדים רוחניים של ההוי'ה.

1. אנוכי ה' אלוקיך- זה יסוד הכל שיש רבש"ע זה כולל את הדיברוה הראשונה וזה כולל את שני הדברות הראשונות ואת עשרת הדברות וזה כולל כל התורה כולה. אנוכי. אנושי מחיה את כל הוויה ובשע מחיה את כל היש. רמב"ם= ממציא את כל הנימצאים וכל הנימצאים לא נימצאים אלא מאמיתת הימצאו, כל רגע ה' מחיה את כל הויה כולה. את כל המחשבות כל האידאלים כל היש עומד על דיבורו, על דברו של הקב"ה על שכינתו של הקבה.

אבל לא רק זה אלא אני ה' אלוקיך, אני משגיח עליך, מכיר אותך אישית, ואנוכי הוצאתיך מארץ מצרים. אני מעל ההויה לפני ההויה אחרי ההויה מהוה את ההויה ואני מתגלה בתוך ההויה. מכיר כל אחד, אישית, מדבר אל כל אחד אישית, דואג לכל אחד אישית. אנכי ה', ה' יקוק שהוא לפני הכל מעל הזמן, מעל המרחב מעל העולמים, אך אני ה' אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו (כשהוא רצה) כל אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל שמו ניקרא. האם באמת הכל יכלה? מורה נבוכים אומר לא. לא יודעים, אך יודעים שהכל התחיל "בראשית ברא אלוקים" אך לא יודעים אם יכלה, אך הסברא אומרת שלא, כי הכל טוב אז מדוע שזה יכלה.

הרב קוק מסביר ככלות הכל מלשון כלות הנפש, שזה ישתאב בתוך האלוקי. הוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה, (מעל הזמן) הוא אחד ואין שני להמשיך לו להחבירה (אין לו חברים) ולו העז והמשרה. (מעל הכל לפני הכל, מסדר את הכל). והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת מצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא ()כשאני קורא אליו הוא כאן ) ווהוא אלי.. ואם רוחיח גוויתי ד' לי ולא ארא זה החלק השני.

הרי ראינו זאת, הוצאתיך מארץ מצרים, שזה דבר לא אפשרי, להוציא גוי מקרב גוי, לא קרא מעולם דבר כזה, שה' לקח לו גוי מקרב גוי. דבר כזה לא קרא מעולם חוץ מבימינו. היינו בארץ מצרים עם בתוך עם ויצאנו ממצרים ונעשינו לעם. אך בימינו זה יותר גדול, לא מארץ אחת מאלף ארצות ולא אחרי 200 שנה אלא אחרי 2000 שנה, לא עם חורבן, בלי חורבן, ובלי ניסים, בלי משה רבינו. מכל הארצות הגענו לארץ ישראל ונהיינו לעם ובנינו את הארץ. זה לא יאמן, מי שהיו אומרים לו שיקרא דבר כזה היה חושב 'משוגע'. הרצל אמר כך, אמרו עליו שהוא משוגע. חברו הטוב, רופא, אמר לו אתה צריך טיפול פסיכיאטרי דחוף.אנשים הלכו איתו ברחוב אנשים ממול עברו לצד השני, אני לא איתו. הוא כותב, מה שקורא עכשיו זה יציאת מצרים הוא כותב בעברית, לא יאמן.

אם כן רבש"ע הוא לעילא, ואני הוצאתיך מארץ מצרים.

לכן: 2. לא יהיה לך אלוקים אחרים. אין כוחות אחרים. הוא אחד ואין שני. גם הטבע הוא לא אלוקים אחרים, הוא לא עצמאי, זה רבש"ע, שמנהיג את הטבע, כל שניה וכל רגע. ולכן הוא גם יכול לעשות ניסים, כי הוא יכול להנהיג את הטבע כך וגם אחרת. אומר הרמב"ם אתה טוען שה' לא יכול לעשות ניסים? אתה לא הגיוני, אתה אומר זאת על סמך הנחה שהוא לא ברא את העולם, אך הוא יכול להפוך את האדמה לחיות. כמו מכת כינים. וודאי שיכול. כי הוא בעל הבית על הטבע ולא מלאכים אין מלאכים ששולטים. המלאכים מתייצבים לפני האלוקים כמו שכתוב בספר איוב. לא עובדים רב עובדים את ה'. ולא מציירים את ד' ולא עושים פיסול. אין דבר אחר. אין שום כח אחר בהווי'ה. לוקח זמן עד שהאדם מבין את זה.

ספר נפש החיים כותב שיש סגולה, לחשוב שאין עוד מלבדו. לא שאין עוד אל מלבדו בלבד, אלא שאין כלל דבר במלבדו, כל ההויה כולה קיימת מרצונו, ואם יעלה על דעתך שהוא לא ממציא את כל הנימצאים אין כל הנימצאים יכולהים להיות וכולם חוזרים לתוהו. ולא עובדים אלוקים אחרים, לא עובדים לאב ולבן וכו' ולא עובדים לתענוגים ולא לאדם ולא את עצמו, הפוסט מודרני עובד את עצמו. מאוהב בעצמו מתרגש מעצמו מרחם על עצמו, מתייפח בעצמו, ויש לו קלף שויתי את עצמי לנגדי תמיד. כן מתחבר לא מתחבר. וכו'. זה נרקיסיזם. זו הפרעה נפשית, האדם עובד את עצמו. הוא מתאים את האל אליו. יש מה לאכול מה לא לאכול מה לדבר מה לא לדבר אתם תהיו ממלכת כהנים גוי קדוש.

3. לא תישא את שם ה' אלוקיך לשוא. אל תחשוב שאני לא מתעניין בכלכלה ובמסחר. אני נמצא בבית הדין ואני לא מסכים שיתחילו לשקר ולרמות אחד את השני. להשבע בשמי- להשתמש בשמי לומר שקרים ועבירות. מי שיעשה את זה זה הסוף שלו, הוא גמור. "לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא". אני רוצה ששמי יהיה ערובה לכך שיחסי ממון ושאר דברים יתנהלו כמו שצריך ולפעמים א"א לברר דברים וא"א לסמוך על בן אדם על מה שהוא יעשה על מה שהוא עשה אז איך נפתור בעיות לכל דבר יש עדים, אז יש נשק יום הדין, שבועה. כי אתה מאמין בה', אתה מאמין שאין אלוקים אחרים אז זה יחדור לך. לכן במצאיות החיים אתה תשבע וזהו. אבל תזהר, שבועה זה אמת, מי שישבע לשקר אני לא אסלח לו בשום פנים. מי שנשבע זה מראה שהוא להבין כלום. שבועת שוא זה פחד- כתוב בפוסקים שאפילו על אמת לא להשבע, אפילו אם זה אמת, רק אם בית הדין אומר לך להשבע, וגם זה, ב"מ שילם ולא רצה להשבע. בצבא אני מצהיר. גם על אמת אל תשבע רק אם בית הדין מחייב אותך. כי אתה אומר את שם ה' את המטיל את שם ד' על העולם המעשי של האדם. אך לא משנה גם בלי להשבע אל תשקר אל תרמה גם אם זה לא שבועה צריך להיות חזק כמו שבועה כי שם ד' הוא לא רק למעלה. כי שם ה' הוא לא רק למעלה ה' הוא אחד, לא יהי לך אלוקים אחרים הכוונה שאתה לא יכול לרמות ולשקר כי רבש"ע בודק ומשגיח והוא לא רוצה, הוא רוצה שהתוצאה תהיה שבונים הכל על אמת.

ובכלל צריך לדעת שלא רק בעסקים בבית הדין וובית המשפט אסור לשקר כל העולם כולו אני בראתי, ששת ימים תעבוד, כי ששת ימים עשה אלוהים את השמים ואת הארץ, שמור את יום השבת, צריך לזכור שאני בראתי את העולם. יש תיאריה של אגזסטיאליות, אני קיים, ואני אחליט מה אני עושה כאן, אני יעשה טוב אך זה ברור שאני קיים. הקיום קודמת למהות. כל מוצר המהות קודמת למוצר, אדם לא עושה סתם ויוצא מוצר וממציא לו שימוש, אלא קודם מהות הסטנדר בראש הנגר ומזה אח,כ הוא עושה סטנדר, המהות של הסטנדר קודמת לקיום. אך לגבי העולם הוא אומר הגזסטיאליס, אך העולם קדם, כי לעולם אין נגר. אז אני מודיע שיש נגר, וכל שבוע ביום שבת אנו זוכרים שיש לו נגר, ולכן מהות העולם קדמה לעולם, זה לא שנברא העולם ואז מצאו לו סיבה לקיום אלא קודם מהות העולם זה התורה, ואז על פי התורה, הסתכל בתורה וברא את העולם, לעולם יש מטרה יש לו הצלחה וחורבן, יש לו סדר. נתיב התורה, התורה היא סדר הועלם סדר היחיד סדר ההוי'ה. צריך לזכור. ובשבת אתה מפסיד להתעסק בעולם כי בסוף אתה תחשוב שאתה בעל הבית בעולם כי אתה עובד ועושה דברים, אז תפסיק יום אחד. כי את הועלם אני עשיתי ולמטרה מסויימת, יש לו סדר מסויים מהות מסויימת ולכן אתה מפסיק. ושבת ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם עד שיהיה עולם שהוא כולו שבת לחיי הועלם. אז לזכור אני בראתי את העולם ותבנית העולם וסדר העולם והפרט והכלל זה אני. לא רק שאסור לשקר ולרמות ואם אתה לא מבין מה זה שאני בראתי את העולם אז אני אתן לך דוגמא.

5. כבד את אביך ואת אימך הם השלוחים שלי לברוא אותך הם לא היו תמיד פה, את הלא חי מליארדים שנים פעם לא הייתה קיים, זה מפחיד, לא הייתה קיים, אח"כ היו שנים, התחתנו, ואז הייתה קטנציק גדלת. אולי שכחת ועכשיו אתה חושב שתמיד היית קיים, אז אתה תועה , נולדת מאבא ואמא. אך נגנבתי ולא גדלו אותי, אז מה אתה גם חיי לכבד, גם אם גנבו אותך. זה לא משנה, הם יסדו אותך, בראו אותך, זה שנים. גם הקב"ה אבל עכשיו אתה מבין מה זה שהקב"V ברא את העולם. אבא ואמא זה בקטנה, מה שרב"שע עשה. וכדאי לך לכבד את ההורים, למען יאריכון ימיך על האדמה. כי אז אתה נורמאלי אתה זוכר מאין אתה בא, וכמובן אבא ואמא שבעולם, שהקב"ה הוא אבא ואמא שלך, עליןו נשגב. כמו שכתוב קידושין, כבד את ד' מהונך, אלא מה? אני צריך תפילין ציצית וכו' מאיזה כסף? שלך. אך הורים זה לא כך, גם אם אין לך כסף. לפעמים שואלים הורי במצב כלכלי קשה, האם אני יכול לתת להם מעשר כספים שלי? יש לו מזל שא"א להרוג דרך הטלפון, מה זה מעשר כספים להורים, תתן להם הכל ותשאיר לך מעשר כספים. צריך לפרנס את ההורים גם אם בשביל זה צריך לחזר על הפתחים. כך נפסק. הוא צריך לטפל בהם גם אם אין לו כסף. עבירות זה משהו אחר. אסור לעשות עבירה גם להפסיד את כל כספי, אך מצווה רק אם יש לי כסף.

אלו חמישה היסודות הראשונים בקיצור. 1. שיש רבשע. 2. שאין משהו אחר. 3. שאותו רבש"ע הוא מתערב במה שקורה בעולם והוא רוצה שלאורו יתנהל העולם. 4. שהקב"ה ברא את העולם והכל שלו ויהיהו לזה תוצאות. 5. ההורים שהם השלוחים של הקב"ה הבעולם.

מכאן הלוח השני.

ומכאן הלוח השני: ההשלכות לאור כך מה צריך לעשות:

1. לא תרצח- אל תקח את החיים של השני, הם לא שייכים לך, הם לא שייכים לו, אלא לרבשע. אל תקח. ובעולם רוצחים ורוצחים, בסוריה ובמצרים, ובדרום סודן ובסין כבר רצחו מתנגדי שלטון מעל 90 מליון אנשים. ונוסעים כמו משוגעים ורוצחים. אל תרצח. אסור. החיים של האדם שייכים לרבש"ע, זה לא משחק. שאדם נותן חיים ולוקח חיים. יעקב אבינו פחוד, ירא פן יהרוג אחרים ופחד פן יהרג בעצמו.

2. לא תנאף- אל תקח את אשתו, אשתו זה כמו החיים שלו, לקחת לו את אישתו לקחת לו את החיים. ואנשים נואפים ונואפים. בארהב 80% מהגברים נאפו ו55% של הנשים. זה אחוזים שא"א לתאר. וזה חורבן המשפחה והילדים וכו'. קטסטרופה. לכן יש לכך הרבה גדרות, וחכמים הרבה גדרים. אמרו חז"ל אל תרבה שיחה עם האשה, פן תנאף, מה אתה חושד כי דברת תנאף? לא בטוח. זה מתחילה בדיברות וזה ניגמר בניאוף, כי לאט לאט נופלים עוד ועוד מחיצות. מעשה בארך בעטרת כהנים שלמד בלילה עם עוד אברך, הוא הלך ללמוד הלך האברך לרבו, אמר לו אנימצאתי שיחה עם אשתו של האברךף אני מדבר איתה היא מבינה אותי, וגם אישתי עם האברך השני, אמר לו הרב מאלי אתה מחר עוזב והולך לישיבה אחרת, הוא הלך ועזב. מה אתה מצאת שיחה עם אברכית אחרת? זה משחק באש, אתה תכווה בטוח. אל תעשה דברים כאלו. כי הוא מצא הבנה איתה. לכן גם אל תקח את אשתו, אשתו של אדם זה הוא, הם בשר אחד.

3. לא תגנוב- גם כספו של האדם זה הוא, זה החיים שלו. בזכות הכסף הוא יכול לחיות איך שהוא רוצה יכול לאכול לטייל לקנות בגדים. אתה לוקח לו את כספו אתה לוקח לו חלק מהחיים שלו, אתה לוקח לו את חירותו. הוא כבר לא בן חורין הוא משועבד, הוא עבד. אסור לגנוב. ואנשים גונבים בלי סוף. אנשים בארה"ב יש חוק, אתה לוקח בגד לא מתאים תחזיר. ואם מחזירים א"א למכור זה עם זעה ושפשוף. זה הפסדים, עשרות מליארדים הפסדים. ואנשים עוד שואלים אפשר למדוד שמחה כי אשתי מתחתנת ומחר להחזיר? זה מטורף? יש שגונבים בצוורון לבן ויש מי שעשה את תרגיל הפירמידה ויש שגונבים באפור. מלא גנבים. ואני נוסע באוטובוס וצריך מעבר ומעביר למשהו אחר. זה הסברה של אגד? בינינו. הגנבים בארה"ב האמיתיים זה לא מגיע לחצי מליארד, והגנבים בצוורון לבן זה עשרות מליארדים. אנשים גונבים במקום העבודה דברים בלי סוף, ברוסיה כולם גונבים הכל מהעבודה, הם מחשבים את זה מראש כהשלמת משכורת. כל יום הרבה שואלים אמא שלי הביאה לי את זה מהעבודה, ברור שזה גנוב, ואם לא אשתמש היא תעלב.. לא תגנוב. אל תקח מה שלא שייך לך.

4. לא תענה ברעך עד שקר- אל תשקר, אמנם זה לא חיים, זה לא אשתו, זה לא חירותו, אך זה שמו הטוב. אולי גם עקב כך הוא יפסיד, אך זה כבודו, אל תספר שקרים על אנשים. העיתון מלא שקרים ומבזה אנשים ולכלך אותם. וזה בחכמה, שמענו ממקור מוסמך ש.. הדברים לא נבדקו וייתכן שאינם נכונים. זה מחוכם. אני דווקא עיתונאי לא מאמין בזה שמספרים שהוא עשה..... לא זה בושה לומר כך. מחוכם, לומדים איך ללכלך על אנשים ולהיות נקיים מהחוק. עכשיו בכלל יש טוקבק כי לא יודעים מי זה שקרים ולכלוכים על אנשים. מלכלכים על אנשים בכל המדיה, ובבתי ספר ילדים, 150 אלף ילדים פגועים יש שהתאבדו כ"כ לכלכו אותם. אז אל תענה ברעך עד שקר.

5. לא תחמוד- זה יסוד הכל, אגב זה מחובר: "לא תחמוד, אשת רעך, ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לו". מענין, כתוב בראשונים שגוי חייב בלא תחמוד. כי הוא חייב בלא תגזול, ואם הוא יכשל בלא תחמוד בסוף הוא יגזול, לכן אסור לו לחמוד, אם יחמוד הוא יחמוד את כל הרשימה, אשת חברך ועבדו ואמתו ועבדו וחמורו, הכל בלב ובגלל זה הכל יפול כי זה בלב, אבל הכל עניין אחד.

איך מתגברים על לא תחמוד? זה לא קל, אומר הראב"ע זה לא שלך, אתה חומד את ביתו של המלך? לא, הרי יהרגו אותי. אז הכל זה ביתו של המלך. אשת רעך זה ביתו של המלך וכן המזלג שלו זה של המלך, זה מחוץ לתחום זה לא קיים, כל מה שלא של לא קיים, זה כוכב אחר.

פעם ראשונה מהפיכה בהסטוריה, רבשע מתגלה בהר סיני וכל עם ישראל עושים את דברו. האלים השונים למיניהם לא אומרים כך, לא יודע מה הם אומרים אסור ללמוד, אך הם לא אומרים, כך. אולי לא אומרים כלום.

אמנם אסור לקום לשבת בעשרת הדיברות, אפשר לקום אך יש אומרים לא לקום בגלל תרעומת המינים שיחשבו שרק זה מהשמים וכל השאר רבנים המציאו יש מקומות שיושבים יש חלק יושבים יש חלק כך וחלק כך כל אחד יעשה כפי מקומו, ואם אין מנהג יעמוד. רס"ג אומר שכל המצוות הם סניפים של עשרת הדיברות ורש"י מביא אותו.