שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יש לנו ראש ממשלה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יש לנו ראש ממשלה

אשרינו שיש לנו ראש ממשלה. זה לפני הכל. לפני הכל – שאיננו תחת שלטון תורכי או אנגלי, אלא שאנחנו, עם ישראל, שולטים על ארצנו. זו מצווה מן התורה, "שלא נעזביה ביד זולתנו מן האומות" – כדברי הרמב"ן, כלומר שנקים מדינה.

כמובן, מדינה זו אינה בתכלית השלמות, ולא ראש ממשלתה, לא העכשווי, לא הקודם, ולא הבא בתור, עד בוא משיח צדקנו. אך מדינה אין מקבלים על מגש כסף. בדרך יש קשיים ומשברים.

העיקר להיזהר משנאת אחים, אדרבה להוסיף אהבה ואחווה ושלום ורעות.

כולנו עם אחד שבו המשותף גדול יותר לאין ערוך מן המפריד.

אשרינו שזכינו לשיבת ציון ולתחיית האומה. החלה הישועה. אילו פינו מלא שירה כים, אין אנו מספיקים להודות לד'. יש אישור אלוהי לציונות, אלא שבדרך יש עליות וירידות. צמח דוד עבדך צומח לאיטו.

דומה דודי לצבי, מה צבי זה נגלה ונכסה ונגלה, כך הגואל נגלה ונכסה ונגלה. ייתכן שמחכים לנו ימים קשים יותר, ויתכן שמחכים לנו ימים טובים יותר. וייתכן שמבחינה מסוימת יהיו טובים יותר ובבחינה מסוימת קשים יותר. על כל פנים, גם אם יהיה קשה יותר, נסתגל, כפי שתמיד הסתגלנו למצבים קשים. מדובר בתקופה של ארבע שנים בלבד, מה הן ארבע שנים לעומת הנצח? מה הן ארבע שנים בתהליך הענקי של גאולת ישראל? לפעמים הטובה יכולה להתאחר קצת, אך בוודאי לא להימנע.

אין לדרוש מהקדוש ברוך הוא שהכל יהיה מיד בתכלית השלמות. הרי זאת גאולה שלא קיבלנו בזכות אלא בחסד. ובכלל, נסתרות הן דרכי ד'. ריבונו של עולם מביא אור מתוך החושך.

במאבק על הבחירות, יש לזכור שיש דבר שאינו עומד לבחירה, וזהו עם ישראל, אשר בחירתו נצחית – אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הבוחר בעמו ישראל באהבה. וכיוון שבחר בנו, היצילנו במשך כל גלותנו ועתה הקים לנו את מדינתנו. אנו שולטים על ארצנו ולא אנגלים ולא תורכים.

אשרינו שיש לנו ראש ממשלה משלנו, דתי או חילוני, שמאלני או ימני. ואם יש דברים בעייתיים במציאותנו, במשך הזמן הם יבואו לידי תיקון. הכל יסתדר. זה רק עניין של זמן.

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. עם כל זה – עם כל הסיבוכים ועם כל הקשיים. גם בעבר התגברנו, גם עתה נתגבר. ריבונו של עולם הוא המנהיג את ההיסטוריה, בין שפלוני נבחר או אלמוני. ד' עושה מה שהוא רוצה. כמובן אנו מצווים להתאמץ לבחור באלה שאנו חושבים שהם הטובים ביותר למדינה. אך אחרי המעשה, אנו יודעים שהכל מתנהל על פי רצונו של ד' וברור שנרוויח מכל המצבים.

ובכלל, בכל מקום שאנו הולכים בדרך חיינו, אנו הולכים עם העם שלנו, העם שלנו האהוב והנצחי. אי אפשר למרוד בו בשום פנים ואופן. אין לנו עם אחר, ואתו נלך לכל אורך הדרך.

עם נצח ישראל נלך, עד אשר נגיע לגאולה השלמה

ולראש ממשלתנו, נמליץ בעקבות מרן הרב קוק "אבל תלויי הרפיון, אשר ממקור ישראל יצאו ובאחדות האומה הם כלולים, יש בהם ברק אור קודש, ניצוץ שיוכל לעלות ולבא לידי לבת אש קודש" (אורות לח).


  • פורסם בשאילת שלמה 263