שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ישיבת הר המור

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ישיבת הר המור

[אתר כיפה]


מה הישיבה הכי טובה בעולם? זו הישיבה שהיא הכי טובה עבורי. כלל גדול לימדונו רבותינו: "אין אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ".

שאל פרופסור מכובד: למה יש כל כך הרבה ישיבות? למה לא מספר מצומצם של ישיבות עם עשרות אלפי תלמידים כמו האוניברסיטאות?

תשובה: מטרת האוניברסיטה היא להרבות ידע, מטרת הישיבה היא גם להרבות מידות טובות ויראת שמים. וזה דבר מאוד אישי. לכן, קורא נעים, לך לישיבה שבה אתה מוסיף הכי הרבה מדיות טובות, יראת שמים ותורה. אך אל תשמיץ ישיבות אחרות.

אמרו בעלי המוסר: אם תרצה להיות הגבוה ביותר, אל תחפור לאחרים בור, אלא בנה לך הר.

אם תרצה, לך ללמוד בהר המור, אם לא, אל תלך. אך אל תשמיץ. כמובן, גם ישיבות אחרות אל תשמיץ.

אם כן, למה דווקא הר המור? כי אמר החוקר: כמות ההשמצות כלפי הר המור שווה לכמות ההשמצות של כל הישיבות הציוניות האחרות גם יחד. אז, בואו, אחים יקרים, נחדל מהשמצות נגד כולם.

ובמה משמיצים את הר המור? קודם יש להבין שזה מכוון בעיקר נגד הרב צבי טאו. אך לא נעים לדבר נגד אדם, לכן משתמשים בתכסיס ישן: משמיצים מוסד אימפרסונאלי, הופכים את היריב הרעיוני להגדרה, לחיה פוליטית, ואז נוח לתקוף אותו. אך במה לתקוף? הרי אי אפשר לומר על הרב טאו שאינו תלמיד חכם גדול, אי אפשר לומר שאין לו השפעה גדולה באומה, אי אפשר לומר שאינו צדיק וחסיד, אי אפשר לומר שאינו תלמיד נאמן של רבנו הרב צבי יהודה, אי אפשר לומר שרבנו הרב צבי יהודה לא היה מפנה אליו שאלות רבות, אי אפשר לומר שרבנו הרב צבי יהודה לא מינה אותו להעביר שיעור כללי אלא הוא שסירב, אי אפשר לומר שבישיבת הר המור לא לומדים בשקידה, לא לומדים בעיון גדול, לא לומדים אמונה, לא לומדים הרבה מאד תלמידים. אז מה נשאר להשמיץ?

יש על כך תחבולה ישנה שמצאנו אצל הגרי"ח זוננפלד נגד מרן הרב קוק. הרי לא היה יכול לומר נגדו שאינו תלמיד חכם ענק, שאינו קדוש. לכן אמר עליו שאינו מציאותי, אלא מרחף באוויר עליון. כמובן, מי שיקרא אורות הקודש או שמונה קבצים, יוכל לחשוב כן. אך מי שיקרא את האגרות לא יחשוב כן לרגע אחד.

כך טוענים נגד הר המור: לא מציאותיים, מנותקים מן המציאות, מנותקים מן העם. אך מי שידבר עם הרבנים שם חמש דקות, כבר לא יוכל לטעון כך.

כי מה זה להיות מחובר עם העם? ריבוי רבנים בכל מקום בארץ? יש. ריבוי מחנכים ור"מים בכל פינות הארץ? יש. ריבוי קצינים בצה"ל? יש הכי הרבה.

מה זה אם כן להיות מנותק? להסתייג מכפיית מהלכים מדיניים נגד רוב העם, האם זה להיות מנותק? להיות 'ממלכתי' זה להיות מנותק? לא להקל בכל דבר הקשור לתרבות מערב – זה להיות מנותק?

אז למה לבזות?

אלא שהר המור באופן שיטתי שותקים מול הביזיונות. אך ריבונו של עולם אינו אוהב שמבזים תלמידי חכמים. לכן אני הדל, מדבר, בשביל כולם.

זה הכלל, כל אחד ילך בדרכו, יתגדל במידות טובות, ביראת שמים, בתורה, ויחדל להשמיץ אחרים. אלא אהבה ואחווה ושלום ורעות. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ.


  • פורסם בשאילת שלמה 361