שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ישיבה ולימודים אקדמיים בשיטת הרב זצ"ל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ישיבה ולימודים אקדמיים בשיטת מרן הרב קוק

שאלה: האם על פי דרכו של מרן הרב קוק צריכה לקום ישיבה שמשלבת לימודים אקדמיים עם לימודי קודש?

תשובה: אין זו שיטת מרן הרב קוק.

איננו נגד לימודי חול, איננו נגד אוניברסיטה ואיננו נגד אקדמיה, כמובן תלוי במקצועות שלומדים. יש מקצועות מלאים כפירה, יש מקצועות מעורבים עם כפירה ויש מקצועות כשרים. אך בישיבה לא לומדים לימודי חול. מי שרוצה ללמוד לימודי חול יכול ללמוד לפני הישיבה או אחריה, אך לא בתוך הישיבה. ישיבה היא כולה קודש לד'.

לכן לא נכון לערבב דברים אחרים בישיבה, ומרן הרב קוק לא אמר לעשות דבר כזה. בישיבת "מרכז הרב” לא למדו כך, לא בזמן מרן הרב קוק ולא בזמן רבנו הרב צבי יהודה. סיפר רבנו הרב צבי יהודה שפעם באו שני תלמידי חכמים מהמזרחי, הרב מאיר בר אילן והרב זרח וורהפטיג ואמרו לו: "בישיבה כבודו רק ילמד ואנו נדאג לצד הכלכלי. יש לנו רק בקשה קטנה – לא שישיבת "מרכז הרב" תהיה כמו ישיבה אוניברסיטה בארה"ב, אלא שילמדו קצת לימודי חול”. אמר רבנו הרב צבי יהודה: "עניתי להם לא”. בזה הסתיימה השיחה, ומאז ועד עתה ישיבת "מרכז הרב” וכל ישיבה שנולדה ממנה היא ישיבה ענייה.

הג"ר שאר ישוב הכהן, שהוא רב גדול, רצה להקים בארץ סמינר לרבנים שילמדו גם ענייני חול, כמו שהיה בגרמניה. כל רבני ירושלים החרימו את הסמינר. הוא פנה לרבנו הרב צבי יהודה, אך הוא אמר לו: "מה אתה רוצה? הם צודקים, בגרמניה היו חשבונות אחרים אך כאן לא מערבבים, "המבדיל בין קודש לחול", בישיבה הכל קודש.”

מרן הרב קוק כתב במאמר "דרישת ד'" ("אדר היקר" עמ' קכו-קכט) שכל תלמיד חכם צריך להיות בקי בחכמות העולם. כמובן הוא לא דורש תואר רשמי אלא ידיעה בסיסית. הוא מסתמך על מה שאמר הגר"א: "כל מה שיחסר לאדם מחכמות העולם, נגד זה יחסר לו עשרות מונים מן התורה”. מרן הרב קוק מסביר שידיעת החכמות אינה נצרכת להבנת התורה אלא להסברה, כדי שהתלמיד חכם יוכל להסביר את התורה לאחרים.

ב"אגרות הראיה" (ח"א אגרת מד) יש אגרת ששלח מרן הרב קוק לרב שמואל אלכסנדרוב, שגם רצה להקים מוסד כזה: "זאת היא התכונה שלנו הקבועה והקיימת, שהיא אינה צריכה לא מחקר ולא פילוסופיא, ולא שום תבלין שבעולם, לקיומה ולעצם הוייתה". כלומר, אדם לא צריך לדעת שום דבר מכל חכמות העולם כדי להבין את התורה. "וכל מה שאנו מרחיבים ומשכללים את הדעה וההכרה אינה כ"א כדי ליתן מקום ומרחב להתכונה האלהית העצמית הזאת, שתתפשט ותתגלה ביותר, וע"י גילוייה החיצונים, שאינם דומים כלל ואינם עולים הערכם לעצם מעלת חזקת ובהירות התכונה הפנימית של אהבת ד' אלהי ישראל הגנוזה בנו, דוקא מצד קלישותם ומיעוט אורם הננו יכולים להכניסם לפעמים בדבורים הגיוניים, ולהשתתף על ידם עם המצויינים השרידים שבכל הציבור האנושי". יש לדעת את חכמות העולם על מנת להסביר לגויים את הדברים הטובים בתורה בשפה שהם מבינים. לדוגמה - אני לומד קאנט כדי להסביר את אמיתות התורה למי שמבין את השפה של קאנט. הרי אחד התפקידים שלנו בעולם הוא "לתקן עולם במלכות שדי". מרן הרב קוק לא אומר שצריך להסביר ליהודים בשפה אחרת אלא להפיץ את אור התורה אצל הגויים כך. כך מובא באגרת נוספת (ח"ב אגרת תצג) שנכתבה כתגובה לדברי הרב ד"ר קמינקא מגרמניה שנפגש עם מרן הרב קוק, חזר לגרמניה בהתלהבות גדולה וכתב ב"ידישה פריסה" (שבועון יהודי בגרמנית) שהרב קוק יודע איך להסביר דברים. כתב לו מרן הרב קוק: "והידיעה הזאת שאיש כמוני, שמקורות מחשבותיו מפכים הם רק מאהלי שם (עולם התורה), מבארה של תורה בהגיגיה הפומביים (נגלה) והטמירים (נסתר), יוכלו דבריו לקחת גם את לב חושב מחשבות, אשר העולם הרחב של יפת (השכלה כללית) נגלה לפניו בהמון שלל צבעיו, תוסיף לחזק את רוחי ולאמץ את השקפתי, כי יש כח רב בספרות מקורית שלנו לאגד אלינו את כל הפזורים, אשר נפוצו מאתנו, בעטיה של יפיפותו של יפת". כלומר אומר לו הרב קוק: "אני למדתי רק תורה ואתה שקוע בהשכלה כללית, וזה מחזק את דעתי שעל מנת להחזיר את הצעירים בתשובה לא צריך ללמוד את כל חכמות העולם אלא להתעמק בתורה”.

אם כן, כדי להביא אורה של תורה ליהודים צריך רק לימוד תורה ואמונה, אך כדי להביא לגויים צריך ללמוד את חכמות העולם.

לסיכום:

1. בישיבה לא מכניסים לימוד חול, ישיבה היא כולה קודש.

2. לא צריך ללמוד שום חכמה מחכמות העולם כדי להבין את התורה.

3. לא צריך ללמוד שום חכמה מחכמות העולם כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה, אלא רק כדי להשפיע על אומות העולם.

נלקח משאילת שלמה 147