שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יש"ע - חזית של כולנו (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יש"ע - חזית של כולנו

חייל הנלחם בחזית, אינו נלחם על ביתו ועל חייו, אלא מכוח האומה כולה. מעשה ביהודי ששאל את הרב ה"חזון איש": "אני גר על הגבול, קשה לי, אולי אעבור פנימה"? הרב, שלא היה "ציוני" השיב לו: "אם כולם ינהגו כן - אז הפנימה יהפוך לגבול".

עתה, יש"ע ובמרכזו ירושלים העתיקה, הם החזית של כולנו, במובן כפול, הן מעשי והן רעיוני.

מבחינה מעשית - כדברי רש"י: "ברזל ונחושת מנעליך" (דברים לג כה) "שהיו גביריהם יושבים בערי הספר, ונועלים אותה שלא יוכלו האויבים ליכנס בה, כאילו היא סגורה במנעלים ובריחים של ברזל ונחושת".

מבחינה אידיאולוגית - כי עתה ניצבת בפנינו השאלה בכל חריפותה: זה שלנו או לאו? זו ארץ ישראל או לא? זו נחלת אבותינו אברהם יצחק ויעקב או לא? זו הארץ שריבונו של עולם נתן לנו או לא? האם אנו ממשיכים את ההסטוריה שלנו או מתכחשים לה?

כאשר עמנו הכריע בבחירות האחרונות, הוא הכריע במובן מסוים, גלוי או סמוי, מודע או לא מודע: כן!

זו ארצנו! אנו ממשיכים את ההסטוריה שלנו. לכן כולנו אומרים עתה לתושבי יהודה שומרון וחבל עזה: אתם שלוחינו, בשר מבשרנו, עצם מעצמנו, רוח מרוחנו. אנחנו אתכם בכל אשר תלכו, בכל לבבנו, בכל נפשנו ובכל מאודנו. בכל לבבנו - בתמיכה, בהזדהות, במעורבות ובביקורים אצלכם בשבת ובחול.

בכל מאודנו - בסיוע מכספנו למשפחות במצוקה.

בכל נפשנו - אנחנו בעצמנו נעלה להתיישב ביש"ע.

זה הזמן! זהו האתגר! מיש"ע נביא ישע לכל עמנו ונחלתנו!