שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יציאה למחנות השמדה בחו"ל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר לנוער מהארץ לבקר במחנות השמדה בפולין?

תשובה: א. יציאה לחו"ל לראות מחנות השמדה

לרמב"ם בוודאי שאסור. לפי הרמב"ם מותר לצאת מארץ ישראל רק ללמוד תורה ולישא אישה (רמב"ם, הלכות מלכים ה, ט). ביקור במחנה השמדה זה בוודאי לא לישא אישה וזה לא ללמוד תורה, לכן אסור.

אמנם, לפי המובא בתוספות בשם רב אחא, מותר לצאת לצורך כל מצווה (תוספות עבודה זרה יג, א, ד"ה ללמוד). אבל עדיין, לא מצאנו שיש מצווה לראות מחנות השמדה. בוודאי שצריך לזכור את מה שקרה, אבל במה זה קשור לנסיעה כדי לראות את המחנות? בדומה- יש מצווה לזכור את אשר עשה לך עמלק (רמב"ם, הלכות מלכים ה,ה). אבל אין חיוב לעשות טיול לאותו מקום שיהושע נלחם עם עמלק. אדם שרוצה לזכור את שקרה בשואה יקנה את שני הכרכים של משפט אייכמן וידע פי כמה וכמה ממה שרואים שם בטיולים (ראה עוד בנושא בס' עם וארצו ח"ב ס' נה וס' באהבה ובאמונה ח"ג ס' מ"ד).

ב. פיקוח נפש לנוער מנותק מתורה ומצוות

אמנם, אם מדובר בנוער שמנותק מכל יהדות, מכל התורה, מכל עם ישראל, מכל ארץ ישראל, וכשיגיע לשם יהיה לו זעזוע שיגרום לו לקשר לעם ישראל- אז באמת, זו סיבה מיוחדת של פיקוח נפש. אם זה הדבר היחיד שיקשר אדם לעם ישראל אז זה מצווה.

ג. יד ושם עדיף

אבל אדם רגיל שמרגיש שהוא רוצה לדעת מה קרה בשואה - שיקרא ספרים. בנוסף, כיום יש הרבה סרטים על השואה. הרי מה כבר רואים שם, במחנות ההשמדה? רק בתים. אפשר לקורא את העדויות של האנשים מהשואה וזה עושה יותר רושם מכל מה שרואים בעיניים. גם מי שרוצה דווקא לראות דברים במו עיניו יכול לבקר ביד ושם. ביד ושם יש דברים יותר מזעזעים מכל מה שיוכל לראות שם, בפולין.

ד. לטייל בארץ של רשעים

צריך גם לדעת שהאנשים הפולניים רחוקים מאוד מלהיות צדיקים. אמנם הם לא הרשיעו כמו הגרמניים, אבל יש מספיק מקום להיות פחות רשע מהגרמניים ועדיין להיות רשע מופלג. וכי נטייל בארץ כזאת, של רשעים מופלגים, ונעזור לכלכלה שלהם?!

מחנות ההשמדה לא קמו בפולין במקרה. האוכלוסייה שם הייתה שבעת רצון מאוד ממה שקורה במחנות ההשמדה. הגרמניים פשוט עשו את מה שהם תמיד רצו לעשות. הגרמניים גם נעזרו במיליציות מקומיות של פולניים כדי לאסוף את היהודים למחנות השמדה. אילו היו מקימים מחנות השמדה בצרפת, המחתרת הצרפתית הייתה מפוצצת אותם תוך יום. המחתרת הפולנית מעולם לא פוצצה את מחנות השמדה. הם אפילו לא אפשרו לפרטיזנים היהודים להצטרף אליהם.

גם אחרי השואה, הפולניים הכו את היהודים שחזרו לפולין, גזלו אותם, שדדו אותם, הרגו אותם ועשו בהם פוגרומים. בעיר אחד, קיילצה, בשנת תש"ו, הייתה עלילת דם על היהודים. כל האוכלוסייה הפולנית עשתה בהם פוגרום, והרגו המון יהודים. בעקבות כך היהודים בפולין נתפסו לבהלה ובתוך שלושה חודשים ברחו, בצורה בלתי-חוקית, מאה אלף יהודים מפולין שהייתה תחת שלטון סובייטי.

הם נקלטו על ידי השליחים של העלייה הבלתי לגאלית- המוסד לעלייה ב'. בכלל, כל האנטישמיות התעוררה שוב גם אחרי השואה. הפעם הם טענו שהיהודים הם קומוניסטיים. הרי תמיד צריך למצוא איזה תרוץ. הרוסיים היו היחידים שתמכו קצת ביהודים. הכוונה לא לאנשים הרוסיים, אלא לממשלה הרוסית. כמובן, גם זה לא היה לשם שמים אלא שידעו שיכלו לסמוך על היהודים. ומכך הביאו ראייה על היהודים שהם קומוניסטיים.

אז כל המחתרות וכל הארגונים הימניים האנטישמיים התנפלו והכו את היהודים עד שברחו מאה אלף יהודים רק מפולין. גם מארצות אחרות ברחו כמאתיים וחמישים אלף יהודים. אם כן, גם הפולנים הם רשעים מופלגים. אז ללכת ולטייל בארץ של רשעים? איך אפשר?! גם בגרמניה אי אפשר לעשות טיולים. אסור לצאת מארץ ישראל כדי לטייל באף מקום, אבל איך אפשר לעשות טיולים שם? הם רשעים!

ה. יציאה לחו"ל לבקר בקברים

אם נוסע לשם כדי לבקר בקברים הדבר צריך ברור נוסף.

ישנו דיון, האם מותר לצאת מארץ ישראל לבקר בקברי צדיקים. השדי חמד אומר שמותר (שדי חמד, מערכת ארץ ישראל אות א), ומרן הרב קוק, בסוף משפט כהן, אומר שאסור. הוא מבאר שם שביקור בקברי צדיקים זה אמנם מעלה אבל זה לא מצווה (ס' קמז). זה מעלה כי מי שמבקר בקברי צדיקים מתחבר לצדיקים. רואים שיש לביקור בקברי צדיקים ערך כי כתוב שכלב בן יפונה השתטח על קבריהם של אברהם, יצחק ויעקב כדי לבקש על עצמו רחמים (סוטה לד, ב).

אך עדיין, גם אם אדם מחפש לבקר בקברי צדיקים הרי אין צורך לנסוע דווקא עד לאומן כדי לבקר את קברו של רבי נחמן. בארץ יש את מערת המכפלה שם קבורים אברהם, יצחק ויעקב.בארץ יש את קבר רחל. אכן, צדיקים מכובדים לכל הדעות. קברי אבות אבותינו.

אז יש שרוצים לראות את קברו של הרמ"א בפולין. אך אילו שאלו את הרמ"א אם הוא רוצה שיבואו לבקר את קברו, הוא היה עונה שמי שבאמת רוצה להתקשר אליו, שיפתח את השולחן ערוך עם הרמ"א. שם יפגוש את הרמ"א באמת.

בכל אופן, כל זה נאמר על קברי צדיקים. אבל לבקר בקברים של משפחתו זה בוודאי לא בגדר מצווה. זה לא מעבר למנהג בעלמא, שלא ברור שבשביל זה מותר לצאת מן הארץ.

בנוסף, כל זה נאמר במישור הפרטי. אם ראוי לאדם לצאת לצורך זה, זה שיקול פרטי. אבל לארגן דברים כאלה לקבוצה באופן מאורגן זה בוודאי לא נכון. ראיתי פעם פרסום שחבר רבנים של הפועל המזרחי ארגנו טיול רבנים לראות את פולין בעידוד הרב אליהו. טלפנתי לרב אליהו ושאלתי את הרב מה אמר. הרב ענה, "כל מה שכותבים בשמי לא אמרתי מעולם". הוא לא עודד אף פעם, הוא נגד.

לסיכום: מי שרוצה לזכור, ללמוד לחדור את השואה, יבקר ביד ושם או יקרא ספר או יראה סרט בארץ ישראל.

==
==