שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יציאה לחו"ל ע"מ להשתטח על ק"צ (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר לצאת מארץ ישראל כדי להשתטח על קבר הרמ"א?

תשובה: מרן הרב קוק אמר שלא יוצאים לחו"ל כדי להשתטח על קברי צדיקים. המבלי אין קברים בארץ?! "ולמה לא תספיק אהבת אבות העולם ישיני חברון, עד שנצרך לצאת על זה מא"י לחו"ל?!" (שו"ת משפט כהן ס' קמז). ועוד, אם תשאל את הרמ"א, ודאי היה עונה שמי שבאמת רוצה לחפש את שורשי הרמ"א, יפתח את השלחן ערוך עם הרמ"א.