שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יציאה לחו"ל לטובת דרכון אמריקאי (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר לנסוע לאמריקה במטרה להשיג דרכון זר לילדים – האם זה נחשב לצורך לפרנסה?

תשובה: מותר לנסוע לחו"ל לצורך פרנסה. ב"פרנסה" אין הכוונה שאין לאדם אוכל והוא גווע ברעב. הכוונה שיש לו, אבל אם ייסע לחו"ל יהיה לי יותר כסף, מה שנקרא "להרווחה". למטרה זו, מותרת יציאה זמנית. כלומר לזמן קצר ומוגבל. כסף לא צומח על העצים. אם אדם יכול להרווח סכום ניכר ע"י נסיעה לחו"ל, למה שלא יעשה את זה? אין בזה בעיה חינוכית לילדים וצריך להסביר להם.

אם יש שאלה, זו שאלה כללית: האם זה בסדר לקחת כסף כזה מאמריקאים? הרי אנחנו לא אמריקאים, אנחנו ישראלים. למה משלם המיסים האמריקאי חייב לפרנס אותי פה? אם מישהו נולד באמריקה ותרם הרבה בשביל אמריקה ואחר כך עולה לארץ, הוא יכול לומר לאמריקאים: "אני תרמתי הרבה לכם ועוד לא תרמתם לי כל מה שתרמתי לכם". לכן, כשהוא בא לארץ ישראל, הוא רואה בזה דבר ישר ומוצדק להמשיך לקבל הטבות על האזרחות האמריקאית שלו. יכול להיות. אבל אם אני לא תרמתי שום דבר לאמריקה למה שאני אקח?

זו לא רק בעיה מוסרית, זו גם בעיה הלכתית. יש דיון אם מותר לקבל צדקה מגויים. בגמ' סנהדרין (כו, ב) כתוב "אוכלי דבר אחר" - זה מי שלוקח צדקה מגוים. וגמ' בבא בתרא (י, ב): "ביבש קצירה תשברנה" (ישעיהו כז, יא) – כשהקציר יבש הוא נשבר אבל כשהוא רטוב הוא לא נשבר. כמו כן, תן לגויים להתייבש ואל תוסיף להם זכויות. אם כן, זה לא רעיון כל כך חלק שמותר לקבל צדקה מגויים.אבל אם אני אמריקאי ויש לי כל מיני הטבות, זו לא צדקה.

יש גם אומרים שזה לא סתם כסף מאמריקאים, זה גם כסף מיהודים. הכסף בא ממשלם המיסים וגם יהודים משלמים שם כסף למיסים ומותר לי לקחת צדקה מיהודים. אדרבה משלם המיסים היהודי יהיה שמח מאוד שזה יגיע ליהודי אחר. מרן הרב קוק מזכיר את הצד הזה בתשובה בדעת כהן (ס' קלב): האם מותר לקבל חלק מצדקה כללית מחו"ל? הוא אמר: כן, כי גם יהודים משלמים. לכן, אפשר לומר שזה מוסרי, כי אם תרמת, תקבל משהו בחזרה, ואם לא תרמת, וזה כמו צדקה אפשר לתלות שזה כסף יהודי. לכן, מותרת יציאה זמנית לחו"ל לצורך קבלת הטבות מהאזרחות.

אנשים גם שאלו אותי: האם להצביע בבחירות לקביעת נשיא ארצות הברית? אני חושב שלא. אף על פי שיש לאנשים אזרחות אמריקאית, אנחנו גרים פה. מי נותן לנו רשות להתערב במה שקורה באמריקה? כשאחד עולה לארץ זה דומה לגירושים, אפילו אם האישה מקבלת כסף מהבעל, אין לה את ה"זכות" להתערב בחייו. נכון, זה דווקא נחמד שאנחנו יכולים להחליט איזה נשיא יהיה – אחד שטוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אבל זה לא דבר ישר בגלל שאנחנו גרים פה ולא באמריקה.