שיעורי הרב שלמה אבינר

ילד משקר - מה עושים?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר