שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יישר כח לראש ממשלתנו!

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יישר כח לראש ממשלתנו!

[שו"ת רדיו – עריכה: רות סופר]


כאשר ראש הממשלה הורה לא להיכנס רגלית לעזה, קיבל הרבה ביקורת: "אתה חלש" וכו'. כעת כאשר החליט החלטה בכיוון השני, להרחיב את הבניה ביש"ע, שוב ספג ביקורת מאנשים מה'שמאל'. לא משנה כיצד יתנהג, הוא תמיד 'יחטוף' ביקורת. אם הוא יהיה זהיר, יאמרו עליו "פחדן!" ואם הוא אמיץ יגידו שהוא "לוקח סיכונים".

דבר זה נכתב כבר בתורה, כאשר משה רבנו בא למנות את הזקנים על עמ"י, הזהיר אותם: "בני סרבנים הן, רגזנין הן, טרחנין הן, על מנת כן, תהיו מקבלין עליכם שיהיו מקללין אתכם, שיהיו מסקלין אתכם באבנים" (שמות רבה ז ב).

היה פעם איש ציבור אחד, שהרבה אנשים רעים עשו לו צרות. התקשרתי אליו, אמרתי לו כתוב בחז"ל שאדם שמקבל תפקיד, זה על מנת כן שיהיו מקללים אותו וסוקלים אותו. אם כן אני מאוכזב ממך – כי רק מקללים אותך ולא סוקלים אותך, סימן שאתה לא עושה את עבודתך כמו שצריך..."

הגדיל לעשות הרבי מסאטמר העכשווי, שזעם על ראש הממשלה על כך שהעיז לנקוט עמדה בבחירות באמריקה. שהרי אם אובמה לא היה נבחר, היה יכול להאשים בכך את ראש הממשלה נתניהו ובעקבות זאת להתנקם ביהודי אמריקה. לכן אמר הרבי מסאטמר, שראש ממשלתנו הוא חצוף, שופך דמים וכו'.

אני מאד שמח מהסגנון הזה. קוראים לזה בלעז: "סופרלטיבים", ובעברית: "התפרצויות סגנוניות". מי שמתפרץ באופן סגנוני, סימן שבאמת אין לו מה לומר לגופו של ענין, ולכן הוא מפצה על כך בסגנונות חריפים: "חצוף, גאה דל, שפיכות דמים". אני מקווה שראש ממשלתנו לא לוקח ללב. זה לא טוב ראש ממשלה שלוקח ללב. זה מחליש אותו. הוא חייב להיות חזק.

דבר זה מזכיר את דברי הנצי"ב מוולוזין בפירושו לשאילתות דרב אחאי גאון (סי' קמב), שמסביר שכל אדם שאינו מציית לראש הצבא גורם לחולשה, וכשראש הצבא נחלש, היכולת התפקודית שלו נחלשת ובזה הוא מסכן את כל כלל ישראל! ומכיוון שהוא מחליש את תפקוד הצבא יש לו דין רודף. כמובן שאין הכוונה שמשום כך יש להורגו, אך צריך ללמוד מכך את חומרת הדבר.

אם כן, לר' מסאטמר יש כעין דין רודף, מי שמחליש את ראש ממשלתנו יש לו דין רודף. אמנם אנחנו כמובן לא הורגים אף אחד. עם זאת אני מקווה שראש ממשלתנו לא נחלש מכל הדיבורים הללו, מכיוון שעכשיו אנו נתונים ללחץ מכל הכיוונים. זה פיקוח נפש לא להחליש את ראש הממשלה, ופיקוח נפש שראש הממשלה לא יחלש מהדיבורים הללו.

נקווה שראש ממשלתנו לא חלש. בוודאי שהעם היושב בציון לא חלש. פעם, בגלות, היינו חלשים, היום ב"ה אנו חזקים. ובודאי לקראת חג החנוכה, ב"ה מתעוררת שוב גבורה ישראלית, גבורה יהודית. חזק ונתחזק!


  • פורסם בשאילת שלמה 257