שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יחסם של תלמידי חכמים למרן הרב קוק (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]

מרן הרב קוק והג"ר יששכר שלמה טייכטל

ש: האם הג"ר ישכר שלמה טייכטל בעל "אם הבנים שמחה" היה בקשר עם מרן הרב קוק או הושפע ממנו?

ת: למיטב ידיעתי לא היה שום קשר ביניהם.


מרן הרב קוק והגר"מ פיינשטיין

ש: מה היה יחסו של הג"ר משה פיינשטיין לרב קוק?

ת: כשנשאל הגר"מ פיינשטיין על מרן הרב קוק, הוא אמר שלושה דברים בנידון: א. יש לראות את גדולתו ממה שטרח לחבר חיבור על הסימנים הראשונים שבשו"ע או"ח. ב. סיפר שבצעירותו היה הרב קוק עורך של ירחון תורני, והיו טוענים מכיריו שאין ראוי לאדם גדול שכמותו להיות עורך ירחון מפני שאינו לפי כבודו. ג. צריך לדעת שאפילו כשלא מסכימים עם השקפתו ודעתו של אדם גדול, הוא אינו מאבד תואר אדם גדול

[רשומי אהרן כח. פעם כשעסק הגרמ"פ בתשובה אשר כתב נגד פסקו של הגרא"י ולדנברג שקובע לאסור הפלה במקום סכנת ספק לאישה, והראו לו את דברי מרן הרב קוק בעניין בשו"ת עזרת כהן עמ' שצח, אמר, להתפעלות הנוכח: "מה החידוש, הוא הלא היה גאון הגאונים"! והג"ר ניסן אלפרט - תלמיד מובהק של הגרמ"פ - אמר שהגרמ"פ היה "חסיד" של הרב קוק. הגרמ"פ אמר שעיין בספריו ומצא שם דברים גדולים, וגם הוסיף ואמר שאינו מבין מה רצו מהרב קוק זצ"ל? ליקוטי הראי"ה 60-59 – רשם מ"צ].