שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יחסי מורה תלמיד (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון

מורה טוב או חברים טובים

ש: מה עדיף, מורה טוב ותלמידים לא יראי שמים בכיתה, או להיפך?

ת: חברים טובים בכיתה. כי אדם מושפע על ידי סביבתו. רמב"ם דעות ו א-ב. לכן יעקב אבינו רצה לצאת ממעי אימו לבית המדרש של שם ועבר אע"פ ששם למד מפי מלאך, בגלל סמיכותו לעשו. רבי שמחה בונם מפסישחא. החתם סופר (וכן סיפר הגר"ח קניבסקי בשם הגראמ"מ שך. מנחת תודה עמ' פה – מ"צ).


מורה עם ריח רע

ש: מה לעשות אם לאחד המורים שלי יש ריח רע הנודף מגופו?

ת: למסור לו בפתק בעילום שם או להודיע למנהל. וכן ריח רע מן הפה.


מורה מעליבה

ש: התלוננו למחנכת על מורה שמעליבה כל הזמן את התלמידות, ועקב זה לבסוף פוטרה, ומאז היא לא סולחת לנו. מה לעשות?

ת: זה הכלל, מורה בשביל התלמידים ולא תלמידים בשביל המורה. מורה שפוגעת, מפטרים אותה. היא צריכה לבקש סליחה.